Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wat valt er onder loon?

Wilt u weten wat er exact onder het loon valt? In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Daarbij geldt het volgende:

 • Het maakt niet uit of de werknemer recht heeft op het loon. Een vrijwillig gegeven gratificatie is   net zo goed loon als het winstaandeel waarop de werknemer recht heeft volgens zijn arbeidsvoorwaarden.
 • Het maakt niet uit of de werknemer voor het loon heeft gewerkt. Loon over verzuimde uren is ook loon.
 • Het maakt niet uit of de werknemer het loon in geld of in een andere vorm krijgt. Beloningen in natura en aanspraken zijn ook loon.
 • Het maakt niet uit van wie de werknemer het loon krijgt. Uitkeringen uit een fonds dat aan de dienstbetrekking is verbonden, zijn ook loon. Denk bijvoorbeeld aan uitkeringen uit een scholingsfonds of uit een fonds voor ondersteuning van werknemers in financiële moeilijkheden.

Vormen van loon

We maken onderscheid tussen loon uit tegenwoordige en loon uit vroegere dienstbetrekking.

Daarbinnen kunnen de volgende vormen voorkomen:

 • loon in geld
 • loon in natura, waaronder cryptovaluta
 • vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
 • uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen
 • aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken
 • negatief loon
 • verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen
 • aandelenopties

Wie zijn wij?

Partner Personeel en Organisaties Advies is gespecialiseerd in:

Personeelsadvies

Wij verzorgen:

Personeelsadvies en > Organisatieadvies

Op onze site ...

Op onze site vindt u een uitgebreide kennisbank met artikelen aangaande HRM, personeelsvraagstukken, tweede spoor re-integratie, organisatievraagstukken, solliciteren en outplacement, OR en PVT, reorganisatie en ontslag, werving en selectie en ziekteverzuim.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart