Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Verzuimreglement in het personeelshandboek

Uw verzuimbeleid kunt u het beste samenvatten in een verzuimreglement en deze kunt u opnemen in het personeelshandboek. Bij voorkeur heeft men ervoor getekend op de hoogte te zijn van de richtlijnen ten aanzien van verzuim. Ook de regels bij verzuim dienen voor alle medewerkers bekend te zijn. 

Verzuim is vervelend

Ziek zijn is voor veel partijen vervelend. Niet alleen voor degene die ziek is, maar ook voor de collega’s die het werk moeten overnemen en voor de leidinggevende die het gemis moet inplannen. Als laatste ook voor de organisatie, omdat het onrust veroorzaakt en veel geld kost.

Ziekmelden

Allereerst moet u vastleggen hoe en bij wie de medewerker zich moet ziekmelden in geval er sprake is van verzuim. Bijvoorbeeld: 'Bij arbeidsongeschiktheid moet de werknemer de leidinggever onmiddellijk op de hoogte stellen. Een zieke werknemer moet zich voor 7:00 uur telefonisch ziek gemeld hebben bij de leidinggevende en zijn huisarts te raadplegen.'

Rol van de werkgever tijdens ziekte

De leidinggevende zal wekelijks contact opnemen met de zieke werknemer en informeren naar de voortgang. De werknemer wordt dan tevens op de hoogte gebracht van eventuele belangrijke zaken die in het bedrijf spelen. Dit contact kan telefonisch of door middel van een huisbezoek plaatsvinden.

Werkhervatting

Zodra de werknemer zich weer in staat acht het werk te hervatten, wordt er verwacht dat hij dit doet. Een speciale opdracht daartoe dient de werknemer niet af te wachten. In verband met de planning dient de werknemer op de dag voordat hij het werk hervat de betermelding al door te geven aan de leidinggever.

Het juiste adres

Indien de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk op een ander adres verblijft (vakantieadres), in een ziekenhuis wordt opgenomen of daaruit is ontslagen, enz., dan moet de werknemer dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leidinggevende..

Genezing niet belemmeren 

De werknemer dient alles na te laten wat zijn genezing enigszins kan belemmeren.

Verrichten van werkzaamheden

De werknemer mag geen werkzaamheden verrichten (ook niet in zijn eigen huis) behalve met toestemming van de arts van de verzuimverzekeraar.

Controle

De werknemer blijft onder controle van de arts van de verzuimverzekeraar, tot het moment waarop hij het werk volledig hervat.

Bezwaren tegen de herstelverklaring

Als de werknemer het niet eens is met de beslissing van de arts van de verzuimverzekeraar, kan hij hiertegen in beroep gaan. Hij dient zich dan zo spoedig mogelijk te melden bij de leidinggevende.

Herstelmelding

Indien de werknemer hersteld is (verklaard), laat hij dit de leidinggever direct weten en spreekt hij af wanneer hij weer gaat beginnen.

Verplichting naleving verzuimreglement en sancties

De werknemer is verplicht zich aan dit reglement te houden. Indien hij dit nalaat, is de werkgever gerechtigd de navolgende sancties op te leggen:

  • 1e verzuim:    Een schriftelijke waarschuwing.
  • 2e verzuim:    Een schriftelijke waarschuwing, met verwijzing naar de eventuele gevolgen.
  • 3e verzuim:    De inhouding van salaris over de verzuimperiode plus een schriftelijke bevestiging.
  • 4e verzuim:    Reden tot ontslag.

Lees ook: onderwerpen voor het personeelshandboek

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt begeleiding bij het opzetten en onderhouden van personeelsdossiers en het opstellen van uw personeelshandboek. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart