Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Inlevering leaseauto of bedrijfswagen bij beëindigen dienstverband

Werkgevers denken soms dat het vanzelfsprekend is dat de medewerker de bedrijfswagen of leaseauto inlevert bij het einde dienstverband. En meestal is dat ook zo. Zeker wanneer de medewerker een andere baan heeft aanvaard! Maar hoe zit het bij ontslag op staande voet, of hoe zit het wanneer u de medewerker op non-actief stelt? 

Het is niet vanzelfsprekend!

Onlangs stelde de directie een medewerker op non-actief. Men dacht de leaseauto per direct te kunnen invorderen. Echter: zijn arbeidsovereenkomst had nog een looptijd van vier maanden en in zijn arbeidsovereenkomst was niets benoemd over inlevering van de leaseauto bij ontslag op staande voet of bij het op non-actief stellen van de medewerker. En dus kwam men van de koude kermis thuis. 

Inlevering bedrijfsauto na dienstverband

Beëindiging gebruik van de leaseauto

Wat u moet regelen staat in het reglement gebruik bedrijfswagens en leaseauto's. Wij adviseren om dit op te nemen in het personeelshandboek. Hierin regelt u wanneer het gebruik van de leaseauto wordt beëindigd. Bijvoorbeeld het gebruik van de leaseauto eindigt:

  • Indien de werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding.
  • Op het tijdstip, dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd.
  • Bij intrekking of invordering van het rijbewijs.
  • Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de Werknemer van maximaal zes maanden.
  • Bij einde van de gebruiksperiode.
  • Indien werknemer een zodanige functiewijziging of overplaatsing krijgt, dat hij/zij niet langer voor een lease-auto in aanmerking komt.
  • Bij verlies van de auto en bij zodanige beschadigingen, dat de auto naar het oordeel van assuradeuren niet herstelbaar is.
  • Indien werknemer op non-actief wordt gesteld.

> Lees ook: onderwerpen voor het personeelshandboek

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart