Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

ESF Duurzame inzetbaarheid | Subsidie inzet oude medewerkers

Er wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken over het thema duurzame inzetbaarheid. Ofwel medewerkers gezond houden en daardoor langer productief, gemotiveerd houden en ze in staat te stellen om tot aan de pensionering bij de organisatie te blijven werken.

Medewerkers tot op hoge leeftijd productief

Momenteel zijn veel bedrijven al serieus bezig om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de medewerkers tot op hogere leeftijd vitaal en gezond blijven doorwerken. Uiteraard hoopt men dat het competente, fitte en gemotiveerde medewerkers blijven die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.

Kennis en competenties in de eigen organisatie

Zijn er argumenten om juist nu aan de slag te gaan met het inrichten van je organisatie op duurzame inzetbaarheid? Gezien de vergrijzing, ook in het bedrijfsleven, wordt het nodig tijd om aan de slag te gaan want nu al is ruim 50% van de medewerkers 50+. En wij worden steeds ouder, gaan steeds later met pensioen. Deze generatie heeft veel competenties en kennis die wij niet verloren moeten laten gaan.

Dus dit houdt in dat er aandacht besteed moet worden aan investeringen in de productiviteit en de inzetbaarheid van medewerkers. Deze investeringen in gezondheid, opleiding en ontwikkeling en het vergroten het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. De medewerker houdt aansluiting met de arbeidsmarkt.

Subsidiemogelijkheid ESF Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een maatschappelijk thema dat de EU en onze overheid bezig houdt. Daarom is er een ESF- subsidie beschikbaar gesteld. Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Partner Personeel- en Organisatieadvies ondersteunt organisaties bij de aanvrag van deze subsidie. De subsidie voor duurzame inzetbaarheid bedraagt per project maximaal 50 % van de projectkosten, met een maximum van € 10.000 per aanvrager.

De regeling is beschikbaar voor de volgende adviesactiviteiten:

 • Bedrijf-of organisatiescan;
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers;
 • Gezond en veilig werken;
 • Leercultuur voor werknemers;
 • Aanpassen organisatie van het werk;
 • Interne en externe mobiliteit;
 • Flexibele werkcultuur.

Wanneer hebt u recht op subsidie?

De belangrijkste criteria waaraan het project ‘duurzame inzetbaarheid’ moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

 • Het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Het project richt zich op de thema’s uit de regeling (zie hierboven).
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.
 • Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.

Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project ‘duurzame inzetbaarheid’ dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.

Vrij in keuze voor adviseur

De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. Per adviseur moeten drie referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag worden gevoegd.

In het traject kunnen wij de volgende projectactiviteiten uitvoeren:

 • Organisatiescan;
 • Analyse van de resultaten uit de organisatiescan;
 • Verzorgen van het duurzaamheidsadvies;
 • Evaluatie van de resultaten van implementatie van het duurzaamheidsadvies.

Plan van aanpak

Het resultaat van het onderzoek zal worden uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin de concrete stappen om het beoogd resultaat te realiseren zijn uitgewerkt. De uitvoering, monitoring en evaluatie van de begeleiding van de uitvoering van dit plan van aanpak voor de laatste stappen in het adviestraject.

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt organisatieadvies aan MKB bedrijven. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart