Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Tips voor de OR bij een instemmingsaanvraag

Als Ondernemingsraad kun je van de bestuurder een instemmingsadviesaanvraag ontvangen, wanneer dit noodzakelijk is staat duidelijk beschreven in artikel 27 van de WOR, hierin staan alle  besluiten genoemd.

Let wel, het gaat, als het goed is, altijd om voorgenomen besluit welke betrekking hebben op alle of een groep van de in de organisatie werkzame personen. Mocht de Ondernemingsraad niet instemmen dan kan de bestuurder in principe niet doorgaan met het nemen van zijn besluit.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is dus een sterk recht van de OR bij belangrijke veranderingen inzake arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Let wel, het gaat over een regeling of systeem, dus het heeft geen betrekking op de hoogte van de  arbeidsvoorwaarden. Feitelijk valt bijvoorbeeld het beloningssysteem wel onder het instemmingsrecht maar de hoogte van het salaris niet.

Ook is het goed om de cao, indien aanwezig, goed te bestuderen want het kan zijn dat er in de cao al een regeling staan, zodat de Ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft.

In de WOR staan de onderwerpen benoemd waar de OR instemmingsrecht over heeft, maar deze kunnen uitgebreid worden door afspraken vanuit de cao of door afspraken met bestuurder en de Ondernemingsraad, de zogenoemde extra bevoegdheden.

Tips voor de OR bij instemmingsaanvraag

Gebruik maken van externe expertise

De extra bevoegdheden is iets wat een OR zelf moet uitonderhandelen, dit vraagt om slim onderhandelen. Wellicht is het verstandig om in deze fase gebruik te maken van externe expertise. Mocht het eenmaal gelukt zijn, zet de afspraken duidelijk op papier en laat beide deze ondertekenen alvorens deze worden gedeponeerd bij de bedrijfscommissie.

Handig is om in al het overleg de juiste vragen te stellen want door goede vragen te stellen, kun je het gesprek sturen en krijg je wellicht het gewenste antwoord.

Vele soorten vragen

Nog even het bekende rijtje met soorten vragen;

De gerichte vraag, is het stellen van korte en duidelijke vragen naar feitelijkheden.

De open vraag, is het stellen van vragen waarbij men het antwoord niet weet en er ontstaat ruimte om te discussiëren.

De gesloten vraag, is het stellen van directe en duidelijke vragen waarbij er voor de bestuurder weinig ruimte is in zijn beantwoording.

Ook zijn er nog een aantal andere vraagvormen zoals de keuzevraag waarbij de bestuurder kan kiezen, maar er is ook nog een mogelijkheid van de suggestieve vraag en de controlevraag.

Maar goed, hoe je ook wendt of keert, de bestuurder dient de OR schriftelijk om instemming te vragen waarbij duidelijk vermeld is waarover de Ondernemingsraad moet instemmen en wat zijn  beweegreden is.

Zie ook: HRM Vraagbaak OR en PVT

Informatierecht

Als je als OR de instemmingsaanvraag hebt gelezen dan is het zaak om deze tijdens een formele vergadering van de OR te bespreken en te bezien of er voldoende en de juiste informatie is om er mee aan de slag te gaan. Zo nee, vraag de informatie aan de bestuurder. De ondernemingsraad heeft informatierecht (artikel 31 WOR).

Als Ondernemingsraad moet men zich realiseren dat instemming ook weleens nadelig kan zijn voor individuele werknemers. Raadpleeg daarom dan ook je achterban.

Net als bij het adviesrecht van de OR moet er bij het instemmingsrecht minstens één overlegvergadering zijn geweest voordat het besluit wordt genomen.

Na dit overleg deelt de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de bestuurder mee.

Zolang een OR geen instemming heeft verleent, kan de bestuurder de regeling niet invoeren, wijzigen of intrekken. Als de bestuurder voor het voorgenomen besluit geen instemming van de OR heeft gekregen, dan kan hij de kantonrechter om toestemming vragen om het besluit te nemen.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart