Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wanneer een personeelsvertegenwoordiging of PVT?

Werkgevers met 10 tot 50 werknemers zijn verplicht een personeelsvertegenwoordiging op te richten wanneer een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen voor bijvoorbeeld overleg over arbeidstijden.

Waarom een PVT?

Waarom zou u een PVT willen als organisatie.

> Lees hierover: voordelen van een personeelsvertegenwoordiging.

Verkiezing

De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen door middel van een geheime, schriftelijke stemming. Iedereen is verkiesbaar en iedereen mag stemmen, behalve de directie.

Praktische vragen PVT

Bevoegdheden van de PVT

De personeelsvertegenwoordiging heeft de volgende bevoegdheden:

  • Instemmingsrecht: Voor het vaststellen of veranderen van regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim.
  • Adviesrecht: Over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor minstens een kwart van de werknemers.
  • Recht op informatie: De werkgever is verplicht de personeelsvertegenwoordiging tijdig te informeren over onder andere de algemene gang van zaken en het sociaal beleid en haar van de juiste gegevens daarover te voorzien. De werkgever mag dit schriftelijk, maar ook mondeling doen. De personeelsvertegenwoordiging mag commissies instellen of deskundigen raadplegen. Als dit kosten met zich meebrengt die de werkgever moet betalen, dan moet deze eerst toestemming geven.

Medezeggenschap

De personeelsvertegenwoordiging kan met de werkgever aanvullende afspraken maken over de medezeggenschap. Dat kan bijvoorbeeld over de faciliteiten en rechtspositie van de leden en (het uitbreiden van) de toepassing van het instemmingsrecht. Het kan ook gaan over procedures, zoals de informatievoorziening van de werkgever bij een instemmingaanvraag.

Zie ook: HRM vraagbaak ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging.

Bevoegdheden in CAO

Er kan in de CAO staan dat de personeelsvertegenwoordiging dezelfde bevoegdheden heeft als de ondernemingsraad. Dat betekent een verruiming van het advies- en instemmingsrecht.

Tijdsbesteding leden PVT

Net als OR-leden mogen leden van de personeelsvertegenwoordiging tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van de faciliteiten van bedrijf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vergaderruimten, telefoon, briefpapier en dergelijke van de onderneming.
In overleg met de werkgever mogen ze een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om een cursus te volgen of overleg met hun achterban te voeren.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart