Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Adviesrecht OR bij benoeming interim bestuurder

Heeft een Ondernemingsraad invloed op de benoeming van een interimbestuurder binnen een organisatie? Wij geven in onderstaand artikel antwoord op deze vraag ..

RvC wil een interim bestuurder aanstellen

Onlangs kregen wij de vraag of de OR ook een adviesrecht had bij het benoemen van een tijdelijk (interim) bestuurder. De bestuurder van een bedrijf had kenbaar gemaakt dat hij op korte termijn zou vertrekken. De Raad van Commissarissen (RvC) wilde vervolgens snel een interim-bestuurder aanstellen. De vraag is of het formeel op de hoogte gesteld worden van de voortgang voldoende is, of dat er toch een adviesaanvraag moeten komen, dit volgens de ondernemingsraad. Gezien de snelheid waarmee men e.e.a. wil realiseren is er mogelijk ook geen tijd voor een formele overlegvergadering.

Advies aanvragen bij de OR

Het antwoord in deze is simpel: er moet advies worden gevraagd. In artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden staat dat advies moet worden gevraagd over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming. Dus ook over de benoeming van een interim-bestuurder. En ja, formeel is een schriftelijke adviesaanvraag verplicht en ook tenminste één overlegvergadering.

Zie ook: adviesrecht OR bij benoeming of ontslag bestuurder

Adviesrecht bij benoeming interim bestuurder

Conclaaf tussen de OR en de RvC

Nu kunnen wij ons voorstellen dat, als er haast geboden is, niet altijd tijd is om alles exact volgens de formele procedures af te handelen. Echter is ons advies wel vast te houden aan de wettelijke mogelijkheden. Wellicht  is het verstandig om als RvC het gesprek aan te gaan en goede afspraken te maken over de betrokkenheid van de OR en de hoeveel tijd die men denkt nodig te hebben. Wil men als RvC snelheid dan moet men faciliteren richting de ondernemingsraad.

Steun OR essentieel voor de nieuwe bestuurder

Verder is het natuurlijk voor alle partijen van groot belang dat de nieuwe bestuurder er bij gebaat is als hij wordt aangesteld met steun van de OR. Mocht dat niet tot acceptabele afspraken met de RvC leiden dan dient men de achterban te informeren over het feit dat men niet betrokken wordt bij de aanstelling en de ondernemingsraad dus formeel de aanstelling niet kan ondersteunen. Taak van de OR is immers ook om verantwoording af te leggen aan de achterban.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart