Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Beëindiging AOK herroepen of ontbinden?

Door de nieuwe Wet, Werk en Zekerheid is het mogelijk voor werknemers om binnen twee weken na het instemmen met het beeindigen van het arbeidscontract deze beslissing te herroepen.

Afscheid nemen van een werknemer

Indien u als werkgever in onderling overleg van een van uw werknemers afscheid wenst te nemen, kan dit door middel van een beëindiging of vaststellingsovereenkomst. De  nieuwe Wet Werk en Zekerheid  introduceert hiernaast een nieuwe manier, namelijk de instemming met de opzegging. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst (zonder toestemming van het UWV) op en de werknemer stemt hiermee in.

Instemming beeindiging AOK

Werknemer krijgt twee weken bedenktijd

Maar vanaf 1 juli 2015 krijgt de werknemer een bedenktermijn van twee weken. In deze periode kan de werknemer terug komen op zijn beslissing, zelfs door middel van een briefje gericht aan de werkgever. Als werkgever dient men de (ex-)werknemer op dit recht te wijzen. De werkgever dient binnen twee werkdagen na de instemming de werknemer schriftelijk informeren over het recht om de instemming te herroepen.

Indien er een beëindigingsovereenkomst is gesloten, dient het recht van de werknemer om de overeenkomst te ontbinden in deze overeenkomst opgenomen te worden. Indien hieraan niet is voldaan, dan wordt de bedenktermijn verlengd naar drie weken.

Werknemer in bescherming nemen

Het doel van de bedenktermijn is de werknemer te beschermen tegen het instemmen met een beëindiging, terwijl hij de gevolgen onvoldoende heeft kunnen overzien.  Ook indien er een lang onderhandelingstraject is geweest en de werknemer is bijgestaan door een advocaat kan hij zijn instemming herroepen of de vaststellingsovereenkomst ontbinden. De werknemer kan in een periode van zes maanden eenmaal een beroep doen op de bedenktermijn.

Eénmaal beroep doen op ontbindingsrecht

Er wordt nu al gezocht naar een manier om een werknemer afstand te laten doen van zijn bedenktermijn. In de wet staat dat partijen niet overeen kunnen komen dat de werknemer geen beroep zal doen op zijn bedenktermijn. Dit levert een nietig beding op.

Er is voorgesteld om de werknemer een vaststellingsovereenkomst, een ontbindingsbriefje en een nieuwe vaststellingsovereenkomst te laten te tekenen. Een werknemer kan immers maar eenmaal een beroep doen op zijn herroepings- of ontbindingsrecht.

Gerelateerde informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart