Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Aanzegplicht bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst

De aanzegplicht bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst is geïntroduceerd ten gevolge van de WWZ. Dat maakt het niet altijd gemakkelijker voor ondernemers die veel gebruik maken van flexibele krachten.

Wat is aanzegplicht?

In de kern komt het hierop neer dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet vanzelf afloopt. Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer (artikel 7:668 BW) dient u als werkgever schriftelijk kenbaar te maken aan de werknemer of u het arbeidscontract wilt voortzetten of niet!

Arbeidsovereenkomst loopt niet automatisch af

Een arbeidsovereenkomst loopt dus niet automatisch af zoals vroeger het geval was. Uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst moet u de werknemer schriftelijk laten weten of u de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten EN onder welke voorwaarden.

Aanzegplicht in arbeidsovereenkomst

Niet nakomen van de aanzegverplichting leidt tot boete

Niet tijdig aanzeggen kan leiden tot een boete. 

  • Als u de werknemer überhaupt niet informeert, is een vergoeding van één maandsalaris verschuldigd.
  • Als u te laat bent met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging een vergoeding verschuldigd naar ratio van de verstreken termijn.

Rechten van de werknemer

Voor wie is de boete zoals hierboven omschreven? Voor de werknemer! Tot 2 maand na het verstrijken van de tijdelijke arbeidsovereenkomst kan de werknemer om vergoeding vragen omdat u de verplichting van het aanzeggen niet bent nagekomen. Na 2 maand vervalt deze bevoegdheid.

Aanzegplicht bij het verlengen van het tijdelijke arbeidsovereenkomst

Ook wanneer u de arbeidsovereenkomst WEL wilt voortzetten geldt de aanzegplicht. U dient kenbaar te maken onder welke voorwaarden u de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten. Mocht u dit nalaten dan is de arbeidsovereenkomst automatisch verlengd voor dezelfde tijd en onder dezelfde vroegere voorwaarden. Met 1 restrictie: ten hoogste voor een jaar.

Aanzegplicht bij projecten en uitzendkrachten

Wanneer geldt de aanzegplicht niet?

  • Bij overeenkomsten op projectbasis waarbij de einddatum niet op een kalenderdatum is ingesteld (bij vervanging, gedurende het project: artikel 7:668 lid 2 sub a).
  • Bij uitzendovereenkomsten met een uitzendbeding: (artikel 7:691 lid 2).

Aanzegging: hoe doe je dat?

Een aanzegging vindt schriftelijk plaats. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u aan de aanzegplicht voldaan hebt.

Wanneer is de nieuwe regelgeving van toepassing?

De nieuwe regelgeving is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015 en arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 februari 2015.

Aanzegplicht in arbeidsovereenkomst

Aanzegging bij voorbaat

Als werkgever kunt u de aanzegging bij voorbaat doen. U kunt de aanzegging opnemen in de arbeidsovereenkomst. Maar aan deze oplossing zitten wel wat haken en ogen die we graag met u bespreken.

Een kookwekker is beter!

Ons advies: houdt een goede administratie bij, zodat u tijdig (te weten minimaal één maand voor het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) de werknemer schriftelijk informeert óf u de arbeidsovereenkomst verlengt en zo ja, onder welke voorwaarden.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart