Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wat is medezeggenschap?

Een definitie van wat medezeggenschap kan zijn; medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen, zoals studenten/cliënten of het uitoefenen van invloed op de omstandigheden en het beleid van een organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf, een school of een zorginstelling), door direct betrokkenen als werknemers.

Met hun recht op medezeggenschap kunnen werknemers dus invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van het bedrijf waar men werkt.

Recht vastgelegd in WOR

Dit recht is formeel vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Heeft medezeggenschap ook voordelen voor een organisatie?

Men krijgt als directie snel inzicht in wat er speelt op de werkvloer. Als ondernemer heeft u regelmatig overleg met het medezeggenschapsorgaan. De leden van de OR of PVT kennen de werkprocessen en weten wat de werknemers bezighoudt.

Ook zijn ze op de hoogte van eventuele onvrede of problemen. Via het medezeggenschapsoverleg verzamelt u dus voortdurend belangrijke informatie over alle lagen van de organisatie.

Goede medezeggenschap

De vraag kan zijn, wat is goede medezeggenschap?

De Sociaal Economische Raad heeft hierover het volgende geschreven:

 • Uitgangspunt 1: Goede medezeggenschap is er voor iedereen.
 • Uitgangspunt 2: Goede medezeggenschap beschikt over een democratisch mandaat.
 • Uitgangspunt 3: Goede medezeggenschap vraagt om de betrokkenheid van medewerkers bij (gedeelde belangen in) de organisatie.
 • Uitgangspunt 4: Goede medezeggenschap heeft een medezeggenschapsstructuur die bij de eigen organisatie aansluit.
 • Uitgangspunt 5: Goede medezeggenschap houdt in dat bestuurder en OR/PVT als gelijkwaardige partners overleggen.
 • Uitgangspunt 6: Goede medezeggenschap betekent het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie.
 • Uitgangspunt 7: Goede medezeggenschap betekent dat bestuurder en OR hun rol en taak kennen.
 • Uitgangspunt 8: Goede medezeggenschap vraagt om kennis en kunde bij zowel de bestuurder als de OR/PVT.
 • Uitgangspunt 9: Goede medezeggenschap is elkaar beïnvloeden en ruimte bieden.
 • Uitgangspunt 10: Goede medezeggenschap kan vragen om het vroegtijdig betrekken van de OR.
 • Uitgangspunt 11: Goede medezeggenschap heeft een waarde in zichzelf, wordt als waardevol beschouwd.

Wie zijn wij?

Partner Personeel en Organisaties Advies is gespecialiseerd in:

Personeelsadvies

Wij verzorgen:

Personeelsadvies en > Organisatieadvies

Op onze site ...

Op onze site vindt u een uitgebreide kennisbank met artikelen aangaande HRMpersoneelsvraagstukkentweede spoor re-integratieorganisatievraagstukkensolliciteren en outplacementOR en PVTreorganisatie en ontslagwerving en selectie en ziekteverzuim.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart