Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Richtbedragen OR scholing 2020 bekend.

De richtbedragen voor scholing van de ondernemingsraad voor 2020 zijn weer bekend.

De bedragen zijn geen wettelijke norm, wel geven ze ORr en bestuurder een indicatie van wat volgens de SER onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit.

Richtwerk maatwerkcursus

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1055 euro per dagdeel per Ondernemingsraad.

In de praktijk wordt volgens de SER meestal gewerkt met één trainer voor een groep van 13 cursisten. In het geval dat er met twee trainers wordt gewerkt, meestal bij groepen die groter zijn dan 13 personen, dan geldt het dubbele richtbedrag per dagdeel, dus 2.100 euro.

Accomodatiekosten

De SER geeft geen netto richtbedrag voor accommodatiekosten in het kader van maatwerkcursussen voor de gehele OR.

Het richtbedrag voor een open inschrijvingscursus voor een lid van de Ondernemingsraad  vastgesteld op 190 euro per dagdeel, per individueel OR-lid. In dit bedrag zijn de gemiddelde accommodatiekosten opgenomen.

Maximaal drie dagdelen scholing en vorming

Op een dag kunnen maximaal drie dagdelen scholing en vorming worden gevolgd. De bedragen zijn all-in en exclusief BTW. Met all-in worden ook de kosten bedoeld van onder meer nazorg van de trainers, reiskosten en cursusmaterialen.

Overzicht trainingen

Wilt u inzicht in ons gehele trainingsaanbod of overzicht van al onze trainingen voor de ondernemingsraad?

Opzetten PVT of OR

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden. 

> Zie ook: Opzetten ondernemingsraad

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

> Zie ook: Opzetten Personeelsvertegenwoordiging

Training/Cursus OR en PVT

Wij verzorgen trainingen en cursus voor leden van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT;
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf;
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen;
  • Adviesrecht;
  • Instemmingsrecht;
  • Opzet concreet werkplan.

> Zie ook: Training en cursus voor OR.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart