Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

OR hoeft bonden niet te informeren, werkgever zelf wel

Hoe zit het ook alweer bij de rol van de Ondernemingsraad bij reorganisaties. Deze vraag was recent een actuele, moest de Ondernemingsraad nu de vakbonden wel informeren over een adviesaanvraag of niet. De rechtbank heeft recent hierover een uitspraak gedaan inzake een casus.

OR is niet verplicht om vakbonden te informeren

De OR van organisatie is niet verplicht om vakbonden te informeren over een OR-advies over de reorganisatie deze plicht rust op de ondernemer. Uiteraard heeft de Ondernemingsraad wel een plicht om de eigen achterban te informeren. Ook moet men belanghebbenden, waaronder vakbonden, kennis laten nemen van zijn reglement. Dit bepaalde de rechtbank Gelderland in een kort geding dat vakbonden tegen een organisatie en hun Ondernemingsraad hadden aangespannen.

Sociaal Plan

De rechter stelt dat vakbonden recht hebben op informatie die nodig is om te kunnen onderhandelen over een sociaal plan. De organisatie had zich niet voldoende ingespannen om tijdig de informatie te verschaffen waar ze volgens de cao recht op hebben. De vakbonden moeten wel een geheimhoudingsplicht onder dwangsom accepteren waar het gaat om concurrentiegevoelige gegevens.

OR heeft informatieverplichting

De OR heeft een informatieverplichting naar de eigen achterban. Daaraan moet worden voldaan, voor zover dat nog niet is gebeurd. De achterban moet in elk geval de vergaderverslagen kunnen raadplegen over de periode waarin de reorganisatie op de overlegagenda stond en het OR-reglementen moet voor alle belanghebbenden te raadplegen zijn. Vakbonden behoren tot die belanghebbenden.

Opzetten PVT of OR

Opzetten ondernemingsraad

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden.

Opzetten Personeelsvertegenwoordiging

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

Training/Cursus OR en PVT

Wij verzorgen trainingen en cursus voor leden van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen
  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Opzet concreet werkplan

Training en cursus voor OR

 

Deskundig advies?

* Geen zorgen, u bent vrij om te kiezen

personeelsadvies
 
 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart