Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Kosten van een cursus voor de ondernemingsraad

Ook voor 2017 heeft de SER richtbedragen afgegeven voor cursussen en trainingen voor leden van de Ondernemingsraad. Hiermee krijgen ondernemingsraden en ondernemers een idee van wat een redelijke prijs is voor een opleiding.

De bedragen zijn geen wettelijke norm, maar een richtlijn. Het staat aanbieders vrij om hier hun eigen tarievenstructuur te handhaven.

Het richtbedrag voor maatwerkcursussen is in 2017 iets lager dan in 2016, voor cursussen met een open inschrijving iets hoger.  Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele Ondernemingsraad. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar individuele OR leden aan deel kunnen nemen.

Houvast voor overleg

De SER stelt de richtbedragen elk vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Deze richtbedragen geven een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van voldoende kwaliteit. De bedoeling is om houvast te geven aan ondernemer en or in hun overleg over te volgen scholing en de daaruit voortvloeiende kosten.

Recht op scholing

Leden van een Ondernemingsraad hebben een wettelijk recht op scholing, deze regeling staat beschreven in de Wet op de Ondernemingsraad. Het  aantal dagen wordt door de ondernemer en Ondernemingsraad in gezamenlijk overleg vastgesteld. De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing.

De SER geeft geen richtbedrag voor de kosten van de accommodatie voor maatwerkcursussen voor de hele ondernemingsraad, omdat deze kosten sterk uiteen kunnen lopen. Ze zijn afhankelijk van de te kiezen locatie.

Maatwerk & Advies

Wij bieden Ondernemingsraden trainingen die volledig zijn afgestemd op je wensen en behoeften. We gaan graag met je in gesprek om te verkennen wat belangrijke thema's en ontwikkelingsbehoeften van jullie Ondernemingsraad is. Op basis hiervan stellen we een maatwerktrainingstraject voor je samen.

Voordelen van deze aanpak:

In onze trainingen is toepasbaarheid binnen de OR belangrijk.

De trainingsinhoud en -aanpak wordt samengesteld op basis behoeften van de Ondernemingsraad.

Uiteraard geven de trainers advies.

De cursusdagen worden ingepland aan de hand van een gezamenlijke  agenda en locatie.

Zie ook:

Gerelateerde artikelen

 

Deskundig advies?

Neem gerust contact met ons op

personeelsadvies

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart
sitemap | contact | privacy | website hosting dotsolutions