Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Duidelijkheid rol OR inzake adviesrecht bij benoeming tijdelijke bestuurder

Recent heeft de kantonrechter een uitspraak gedaan in een zaak die was ingebracht door de ondernemingsraad van de Friese sociale werkvoorziening Caparis. Deze ondernemingsraad had in de gelegenheid gesteld moeten worden om advies uit te brengen over de interim-bestuurder. Ondanks hun gelijk mag de bestuurder zijn klus wel af maken.

Kantonrechter Noord-Nederland

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door de Ondernemingsraad. Het verweer van de raad van commissarissen dat het hier om het ‘uitoefenen van bestuurstaken na mandatering door de raad van commissarissen’ waarvoor het adviesrecht niet geldt, hield in de rechtszaal geen stand.

Profielschets Interim Bestuurder

De raad vroeg, zoals uit de stukken blijkt, de OR om dezelfde dag nog een profielschets in te leveren voor een interim-bestuurder. De Ondernemingsraad had hier meer tijd voor nodig en r vroeg om uitstel naar redelijkheid. De verbazing was dan ook groot dat men twee dagen later te horen kreeg dat er al een passende kandidaat was gevonden. Nog dezelfde dag beriep de Ondernemingsraad zich op artikel 30 WOR. Dit artikel geeft de Ondernemingsraad adviesrecht inzake het voorgenomen besluit tot benoeming van een (interim-) bestuurder.

Interimbestuurder bepaalde periode

Na een gesprek liet de OR nogmaals weten vast te houden aan het adviesrecht volgens artikel 30 WOR. Uiteindelijk werd de Interim bestuurder voor een bepaalde periode aangesteld.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter was van mening dat de benoeming ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd had moeten worden. Dat een interim bestuurder beperkte bevoegdheden heeft, doet daar volgens de kantonrechter niets aan af. Hij is nog steeds degene die de hoogste zeggenschap uitoefent en is daarmee een bestuurder volgens artikel 1 lid 1e van de WOR Maar het verzoek van de Ondernemingsraad om Caparis te gebieden de benoeming in te trekken, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag, wees de kantonrechter af.

Opzetten PVT of OR

Opzetten ondernemingsraad

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden.

Opzetten Personeelsvertegenwoordiging

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

Training/Cursus OR en PVT

Wij verzorgen trainingen en cursus voor leden van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen
  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Opzet concreet werkplan

Training en cursus voor OR

 

Deskundig advies?

* Geen zorgen, u bent vrij om te kiezen

personeelsadvies
 
 
 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart