Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Gevolgen van donorschap voor werkgever en werknemer;

Hoe gaat een werkgever om met een medewerker die 'bewust' ziekte uitval riskeert door te kiezen voor het donorschap? Wie is verantwoordelijk voor de kosten? En hoe zit het financieel in elkaar voor de werknemer. Wij leggen u in dit artikel uit wat de officiele regels hierin aangeven.

Het afstaan van organen

Wanneer een medewerker besluit zijn nier af te staan als donor is hij tijdelijk niet in staat om te werken. Dit kan gevolgen hebben voor het inkomen. Dit wordt ook wel ‘loonderving’ genoemd. Voor mensen die in loondienst zijn, werkt dit anders dan voor zelfstandigen. Voor werkgevers is het van belang om te weten hoe het zit met de loonbetaling tijdens het traject.

Recht op ziektewetuitkering voor werknemers

Medewerkers (werknemers)  in loondienst krijgen doorbetaald via UWV. Dus als een werknemer een nier doneert, heeft hij recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Als werkgever vraagt men deze ziektewetuitkering aan bij het UWV. Meestal is het zo dat men als werkgever de uitkering ontvangt en vervolgens dit aan de werknemer als salaris betaalt. Orgaandonatie valt onder dezelfde vangnetregeling als zwangerschap. Voor meer informatie kan men als werkgever contact opnemen met het UWV.

Donor ziekteverzuim

Doorbetalen maandloon (+ extra's)

Gedurende de tijd dat men door de donatie niet kan werken, moet men als werkgever niet alleen het gewone maandloon doorbetalen, maar ook de extra’s, zoals bonussen, min of meer vaste overwerkvergoedingen en commissies. Alleen als in het arbeidsvoorwaardenreglement of in de arbeidsovereenkomst staat dat men deze toeslagen bij ziekte niet krijgt, hoeft men als  werkgever deze niet door te betalen. Als men een paar dagen voor vooronderzoek in het ziekenhuis is geweest, kan men als werkgever ook voor deze dagen de uitkering aanvragen.

Minder salaris? Vergoeding mogelijk

Ontvangt men tijdens de ziekteperiode minder salaris dan normaal, dan kun men via de subsidieregeling onkostenvergoeding donatie bij leven een vergoeding krijgen voor gemiste inkomsten. Men moet dan wel kunnen bewijzen dat men inkomsten heeft gemist. Hoe men dat doet, staat in het formulier dat men invult om de vergoeding te krijgen. Uitgangspunt is dat men het loon ontvangt dat men zou hebben verdiend als men niet ziek was geweest. Het is belangrijk om de donatie tijdig met je werkgever te bespreken. Die kan dan zo nodig voor vervanging zorgen. De werkgever meldt u ziek bij het UWV. Dat kan hij het beste doen zodra de datum van de ziekenhuisopname vaststaat.

Men kan maximaal 2 jaar een ziektewetuitkering krijgen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in het opzetten van een consequent ziekteverzuimbeleid. Bij vragen over specifieke situaties adviseren wij u graag.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart