Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Heb je als langdurig zieke recht op vakantie?

Ook (langdurig) zieke werknemers hebben recht op vakantie. Tijdens ziekte wordt veelal minder dan 100% loon doorbetaald. Indien de zieke medewerker bijvoorbeeld 70% van zijn loon doorbetaald krijgt tijdens zijn ziekteperiode en hij gaat op vakantie, dan dient tijdens deze vakantie 100% van het loon doorbetaald te worden. Daar staat tegenover dat de medewerker dus wel vakantiedagen opneemt gedurende deze periode. Uiteraard wordt een eventuele vakantie vooraf overlegd met werkgever en indien van toepassing de bedrijfsarts en/of re-integratiebedrijf.

Re-integratieverplichtingen tijdens de vakantie?

Uitgangspunt bij vakantie tijdens re-integratie is helder: Vakantie mag de re-integratie NIET in de weg staan. Doel van een re-integratietraject is zieke medewerkers weer zo snel als mogelijk in passende arbeid te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Zowel werkgever als werknemer dienen zich hiervoor in te spannen. In de Wet Verbetering Poortwachter is exact vastgelegd welke rechten en plichten zij bij re-integratie hebben. Indien een medewerker niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie binnen de eigen organisatie is sprake van re-integratie tweede spoor. Een kenmerk van een dergelijke situatie is langdurigheid. De medewerker is ofwel langdurig ziek voordat duidelijk wordt dat het een re-integratie tweede spoor traject wordt, of het is duidelijk dat de arbeidsongeschiktheid langdurig zal voortbestaan.

Aandachtspunten werkgever

Welke aandachtspunten zijn er voor de werkgever tijdens de vakantieperiode in geval van een langdurig zieke medewerker en de voortgang van zijn re-integratie? In de Wet Verbetering Poortwachter is duidelijk omschreven op welke momenten bepaalde acties dienen plaats te vinden dan wel afgerond moeten zijn. Vakantie van werknemer of werkgever is voor het UWV nooit een geldige reden om van deze termijnen af te wijken. Indien dit wel voorkomt, kan dit voor het UWV reden zijn een loonsanctie op te leggen. Zo is afwezigheid i.v.m. vakantie geen excuus om niet binnen 6 weken nadat dit door de arbeidsdeskundige in zijn arbeidsdeskundig rapport is geadviseerd, een re-integratie tweede spoor traject op te starten.

Hoe te handelen?

Hoewel de vakantieperiode voor velen een moment is van loslaten, geldt dit niet voor de noodzakelijke inspanningen en verplichtingen rondom re-integratie. Ons advies is dan ook om ook voor de noodzakelijke re-integratieverplichtingen een vakantieplanning te maken en eventueel tijdig contact te leggen met externe partijen, zoals een arbodienst, re-integratiebedrijf of arbeidsdeskundige.

Verwante informatie

HRM Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt begeleiding bij tweede spoor re-integratie. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart