Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Finale kwijting en de vaststellingsovereenkomst

Indien er onduidelijke afspraken worden gemaakt over de strekking en inhoud die worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst zijn de gevolgen doorgaans voor de rekening van de werkgever.

Finale kwijting

In de regel staat in een vaststellingsovereenkomst dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen met de bedoeling dat bij een dergelijke bepaling de partijen uitdrukkelijk overeenkomen zijn dat zij, uitgezonderd de in de vaststellingsovereenkomst vastgelegde afspraken, niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Een juiste formulering van de vaststellingsovereenkomst als geheel, en in het bijzonder de formulering van de finale kwijting, is dus van belang voor latere aanspraken van één van de partijen. Men dient te voorkomen dat een van de partijen, nadat overeenstemming is bereikt en de in de vaststellingsovereenkomst vastgelegde afspraken zijn uitgevoerd, alsnog een vordering instelt.

Onduidelijkheid? Risico voor de werkgever!

Uit recente uitspraken van het kantongerecht kan worden afgeleid dat enige onduidelijkheid omtrent de inhoud en strekking van de in de vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken voor rekening en risico van de werkgever komt. In dat verband is het advies bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst dan ook dat de werkgever zich ervan vergewist of alle belangrijke onderwerpen zijn besproken en of de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Pas indien dat het geval is, zullen partijen daadwerkelijk finaal zijn gekweten.

Lees ook: andere vragen over ontslag met wederzijds goedvinden!

 

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart