Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Ziek maar toch OR werkzaamheden uitvoeren

Stel je bent ziek, ofwel je zit ziek thuis, en bent lid van de Ondernemingsraad, hun je dan toch gewoon je OR werkzaamheden blijven uitvoeren. Het lijkt misschien wat vreemd, vooral voor je leidinggever en of Bestuurder dat je deelneemt aan de overlegvergadering of ondernemingsraadsvergadering. Dus het zou kunnen zijn dat ze jou verzoeken om weer naar huis te gaan of je beter te meldden.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het of niet aanwezig kunnen of mogen zijn bij een vergadering bij ziekte.

Vragen naar je gezondheid

De werkgever mag niet vragen naar je gezondheid of wat er mogelijk aan mankeert, hiertoe ligt er een rol bij de bedrijfsarts en daar ligt dan ook de stelregel. Het aan de bedrijfsarts hier een standpunt over in te nemen. Deze al kijken en beoordelen of het voor het verdere herstel het goed zou zijn om betrokkenheid bij de organisatie te houden door het bijwonen van een vergadering, zo ja, dan is het mogelijk dat je tijdens ziekte wel een OR- of Overlegvergaderingen bijwoont.

Re-integratieplan

De bedrijfsarts zal dan aangeven dat het bijwonen van OR- of Overlegvergaderingen onderdeel van de re-integratie-inspanningen is, en zal dit als zodanig opnemen in het re-integratieplan. Als de bedrijfsarts dus akkoord is, dan zal hij dit moeten doorgeven aan de casemanager, met  toestemming, en is het dus mogelijk om vergaderingen bij te wonen.

Mocht een directie ondanks een positief advies van de bedrijfsarts ‘nee’ zeggen, dan is het verstandig om nogmaals contact op te nemen met de bedrijfsarts. Bij een geschil over het re-integratieplan kun men een deskundigenoordeel (second opinion) via het UWV aanvragen. Ook de Ondernemingsraad heeft dan een standpunt in te nemen en kan druk uitoefenen bij de bestuurder om zijn visie te herzien.

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart