Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Werkplan opstellen Ondernemingsraad (OR)

Een duidelijk werkplan is de basis van een een goed functionerende Ondernemingsraad. Partner Personeel en Organisatieadvies helpt u bij het opzetten van een gedegen plan.

Invulling rol als OR

Onlangs mochten wij de training verzorgen voor een vrijwel geheel nieuwe OR. De meeste leden waren recent gekozen en hadden praktisch geen bagage inzake het ORWerk.

Proactieve of reactieve OR

Een belangrijke vraag die wij stellen is of de Ondernemingsraad een reactieve of proactieve rol wil vervullen? Deze vraag beantwoorden wij door individueel de antwoorden te achterhalen. Wat was de insteek van het OR Lid op het moment dat hij zich verkiesbaar stelde. Van hieruit kijken wij verder en gaan aan de slag met hoe leden dit doel wilden bereiken. In dit soort thema's gaat het ook vaak over middelen als kennis, tijd, communicatie en commitment.

Het opstellen van een werkplan

Kennis van de OR

In dit geval kwamen wij tot de conclusie dat het vergaren van kennis een individuele zaak is met dien verstande dat niet elk OR Lid dezelfde kennis dient te bezitten. De kunst is er voor te zorgen dat elk OR Lid verstand heeft van verschillende zaken.

Zie ook: stappenplan opzetten OR

Een proactieve houding voor de OR

Na deze inventarisatie is er gesproken over de vraag hoe je als Ondernemingsraad richting een proactieve houding kunt gaan werken, echter wel in de wetenschap dat een proactieve werkwijze vaak ook uitleg betekend naar je achterban en je kiezers. Ofwel als OR lid kun je hier ook in het spagaat geraken. Duidelijk werd dat een goede communicatie in deze belangrijk is. Hierbij werd al snel duidelijk dat een verslag van de vergadering aan de publicatie borden niet de juiste keuze is.

Opstellen werkplan

Eenmaal alle facetten helder te hebben zijn wij aan het werk gegaan met de eerste aanzet van een Werkplan voor de huidige zittingsperiode. In dit werkplan wordt aangegeven

  • Welk doel de OR de komende periode wil nastreven of bereiken;
  • Hoe men dit wil bereiken;
  • Welke middelen men nodig heeft;
  • Wie er binnen de OR de leidende rol neemt.

Dit werkplan wordt besproken met de directie, gepresenteerd aan de achterban en zal vervolgens als leidraad gaan dienen in de komende zittingsperiode. Ook wordt het plan jaarlijks geevalueerd en, indien nodig bijgesteld. Ook gaan wij vaak aan de slag met het onderwerp commitment. Commitment creeren bij de achterban.

> Zie ook: voorbeeld werkplan ondernemingsraad

Werkplan opstellen in ondernemingsraad

Verkrijgen van commitment

Commitment verkrijgt men door open te communiceren, te luisteren en mee te denken zonder op voorhand al iets te claimen. Commitment betekend ook informeel kunnen overleggen met mensen die in het proces noodzakelijk zijn. Tijdens deze training ook uitgebreid stilgestaan bij alle wettelijke bepalingen, wettelijke posities en rollen en het spel van de Ondernemingsraad.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart