Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Met welke informatie treedt de OR naar buiten?

In de praktijk zien wij dat de OR regelmatig met de vraag worstelt welke informatie zij wel of niet moeten delen met de achterban binnen een organisatie. In dit artikel leggen wij uit wat de wet hierover zegt aangevuld met informatie uit de praktijk.

Kiezers informeren over OR werkzaamheden

Hoe kunnen wij onze achterban of kiezers informeren over de OR werkzaamheden is een veel gestelde vraag. In de loop der jaren is er binnen ondernemingsraden veel gesproken over de communicatie met de achterban. Vaak worstelt men na een periode met het blijven uitvoeren van eerder gemaakte afspraken.

Aan de ene kant gaat het mis omdat het OR werk voor veel OR leden een taak is die uitgevoerd wordt naast de dagelijkse werkzaamheden. Anderzijds komt het vaak voor dat men van mening is dat de informatiebron droog komt te staan. De keuze van informeren van het publiceren van de goedgekeurde verslagen van vergaderingen, het uitgeven van een eigen nieuwsbrief, het meeliften in een bedrijfsbulletin tot het houden van spreekuren en informatiebijeenkomsten.

Zinvol nieuws communiceren

Een wezenlijke bijdrage aan het opdrogen van ‘zinvol” nieuws ontstaat vaak nadat de Ondernemingsraad in haar enthousiasme en ons inzien verantwoordelijkheid, de achterban probeert zo goed en ruim mogelijk te informeren over waar men met bezig is, hoe men in bepaalde discussies staat en welke punten men heeft gescoord. 

Welke informatie communiceren?

Wat mag de OR wel en niet communiceren

Vaak ontstaat er binnen de OR een discussie over wat wel en niet naar buiten gebracht mag worden. De bestuurder of directie steekt vaak in met vertrouwelijkheid van stukken en informatie, ook al weet men dat het geen steekhoudend argument is. Vaak wordt dan aangegeven  dat het te publiceren stuk eerst via het bureau van de bestuurder moet alvorens het te publiceren. Op dat moment heeft de bestuurder de gelegenheid te gaan strepen. Deze fase roept veelal irritatie op bij leden van een OR omdat de achterban uiteindelijk  niet juist of onvolledig geïnformeerd wordt.

Open communicatie binnen de organisatie

Het vervelende in deze situaties is dat wanneer men hier niet in mee wil gaan, de bestuurder veelal gaat roepen dat hij dan niet meer open met de Ondernemingsraad het gesprek in kan gaan en dus belangrijke informatie moet achterhouden. En dat wil een Ondernemingsraad niet omdat men denkt dat men dan niet goed tot een besluit zal kunnen komen. Echter gaat men voorbij aan het belangrijkste gegeven die van commitment, een volwaardig gekozen instituut, het belang van alle werknemers en het belang van een goed functionerende organisatie.

Lees ook: stappenplan oprichten OR

Wat zijn de wettelijke voorwaarden?

En hoe zit het nu eigenlijk wettelijk? De wet stelt dat alleen wanneer er sprake is van een geheimhoudingsplicht, of indien het gaat om persoonlijke informatie, dient de Ondernemingsraad zorgvuldigheid te hanteren. Voor de rest gelden er geen  regels, dat wil niet zeggen dat er in de ondernemingsraad ongeschreven regels zijn vastgesteld. Uiteraard is het verstandig om vooraf overleg te hebben met betrokkenen indien men iets wil publiceren, helemaal wanneer het naar buiten gaat. Maar het blijft een verantwoordelijkheid van de OR.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart