Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Welke taken horen bij het werk van een Ondernemingsraad?

De taken van een Ondernemingsraad kun je inzichtelijker maken door ze onder te verdelen in een aantal categorieën.

Vertegenwoordigende taken

De eerste categorie is de vertegenwoordigende taken van de ondernemingsraad;

Als ondernemingsraad vertegenwoordigt men o.a. de belangen van het personeel maar ook die van de werkgever. De belangen van het personeel kunnen verschillend zijn en kunnen sterk uiteenlopen door  verschillende situaties.
Een voorbeeld is taak die een ondernemingsraad heeft als men te maken krijgt met een reorganisatie waarbij ontslagen onvermijdelijk zijn.

Op dat moment heb je als Ondernemingsraad te maken met verschillende belangen, je hebt te maken met de belangen van de werknemers die mogelijk moeten vertrekken, de belangen van de medewerkers die mogen blijven, maar ook met het belang van de organisatie. Dit is veelal een zware opgave voor de ondernemingsraad want je wilt het beste bereiken voor alle partijen, een klus waar menig Ondernemingsraad stevig mee belast kan worden. Vaak zijn het intensieve trajecten waar veel inhoudelijk kennis wordt gevraagd, maar het zijn ook interessante trajecten waarbij je als Ondernemingsraad veel van kunt leren. Als trainer zien wij in dit soort processen de Ondernemingsraad groeien.

Wettelijke of verplichte eigen taken

De tweede categorie is die van de wettelijke of verplichte eigen taken;

De ondernemingsraad heeft een beperkt aantal taken die vanuit de wet verplicht zijn. Deze wettelijke verplichtingen zijn vooral gericht op de organisatie en de uitvoering van de verkiezingen en de inrichting van de eigen organisatie. Deze zijn zondermeer terug te vinden in de Wet op de Ondernemingsraad en het Arbeidsrecht.

Wettelijke taken

De derde categorie zij de bijzondere ‘wettelijke’ taken;

Deze bijzondere wettelijke taken / bevoegdheden staan uitvoerig beschreven in de WOR, waarbij het adviesrecht, artikel 25, en het instemmingsrecht artikel 27. Wel dient men hier een kanttekening bij te plaatsen want men spreekt hierover de verplichtingen van de bestuurder. De Ondernemingsraad heeft hier de taak om haar mening (advies) te geven. 

Overige taken

De vierde categorie zijn de overige wettelijk taken van de ondernemingsraad

Dit zijn de zaken als de informatieplicht in geval deskundigen ingehuurd gaan worden. Dus als men een adviseur of bureau inhuurt dan is het verplicht om hier melding van te maken en te overleggen. Maar ook wanneer de Ondernemingsraad de achterban wil raadplegen moet zij dat doen op een wijze die het bedrijfsproces niet of zo min mogelijk verstoord. Kortom, de taken van de ondernemingsraad die voortkomen uit de wet zijn vooral gericht op transparantie, gezond verstand en met respect met elkaar omgaan.

Tenslotte volgt artikel 28 WOR als bron voor een taak van de ondernemingsraad. Dit worden ook wel de bevorderende taken van de OR genoemd. De onderwerpen in artikel 28 WOR gaan over het naleven van alle wetten en regels die voortkomen uit wetgeving en (collectieve) arbeidsovereenkomst (cao) en op het gebied van ARBO, gelijke rechten, milieu, maatschappelijke afspiegeling in de organisatie (bijv. verhouding mannen en vrouwen, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en anti-discriminatie).

De 5 W's

Om als ondernemingsraad je werk goed te doen is het je taak op verschillende manieren, niveaus en momenten invloed uit te oefenen. Om dit op een efficiënte manier te doen is het noodzakelijk te weten wie op welk moment op welk niveau waaraan werkt. 5 W’s: Weten, Wie, Wanneer, Welke niveau, Waaraan werkt. Door te zorgen voor een verdeling van de netwerktaken kan je hieraan voldoen. En natuurlijk vindt niet ieder OR-lid het even gemakkelijk om ‘netwerk-contacten’ te onderhouden. Dit is een competentie die wel te ontwikkelen is als je daar behoefte aan hebt.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart