Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

OR Ambassadeur via overheid

Adviesbureau D&B is ingeschakeld om werkgevers te stimuleren een Ondernemingsraad in te stellen.

D&B onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe de naleving van de WOR gestimuleerd kan worden. Het nalevingspercentage van de wet en regelgeving omtrent het instellen van een Ondernemingsraad was in 2017 67% bij bedrijven met meer dan 50 werknemers, in de categorie tot 100 medewerkers was het nalevingspercentage 54%. “De uitkomsten van het laatste nalevingsonderzoek laten zien dat er nog ruimte bestaat voor verbetering in de naleving. De onderzoekers hebben ook bekeken hoe de overheid gedragsbeïnvloeding kan inzetten om het instellen van een Ondernemingsraad te stimuleren.

Draagvlak

Opmerkelijk was dat er een belangrijke stap ontbrak: het betrekken van de werknemers. Het instellen van de Ondernemingsraad is samenspel tussen werkgever en werknemers, om te beginnen moet een werkgever daarom draagvlak creëren onder de medewerkers, daarna een voorbereidingscommissie met werknemers formeren en daarna verkiezingen organiseren.

Focus verleggen

Het onderzoek was m.n. gericht op bedrijven met 50 tot 100 medewerkers, omdat volgens de onderzoekers daar de meeste winst valt te behalen. Daarnaast lag de focus op bedrijven met veel jonge werknemers, veel werknemers met een lager opleidingsniveau en met een kleine flexibele schil.

Werkgever ziet nut niet

Veel werkgevers hebben vaak geen zicht op wat de toegevoegde waarde kan zijn van het investeren in medezeggenschap. Ook is er weerstand tegen de regels en procedures van de WOR.

Twijfel aan medewerkers

Er bestaat nog steeds een negatief beeld bij de term Ondernemingsraad. Zodra het over een OR gaat weet de werkgever al: hier hoef ik niet verder naar te luisteren, dit is niets voor mij.” Daarnaast twijfelen werkgevers of er voldoende deskundige werknemers zijn die in de Ondernemingsraad plaats willen nemen.

OR-ambassadeur

D&B heeft een advies opgesteld waarmee de bereidheid van werkgevers om een Ondernemingsraad in te stellen, moet worden vergroot.

Weerstand benoemen

Een OR-ambassadeur zou kunnen vertellen over de bezwaren die hij zelf vooraf had tegen een Ondernemingsraad. Daarna kan hij ingaan op de voordelen die hij heeft ervaren. Volgens D&B is ook belangrijk dat werkgevers beseffen dat ze vrijheid hebben binnen de regels van de WOR.

Stappenplan

Met een stappenplan moeten werkgevers vervolgens handvatten krijgen voor het zetten van vervolgstappen. Die stappen formuleert D&B als volgt:

Opzetten PVT of OR

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden. 

> Zie ook: Opzetten ondernemingsraad

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

> Zie ook: Opzetten Personeelsvertegenwoordiging

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT;
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf;
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen;
  • Adviesrecht;
  • Instemmingsrecht;
  • Opzet concreet werkplan.

> Zie ook: Training en cursus voor OR.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart