Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

OR en sociaal plan

Nu bonden minder aanwezig zijn kan de rol van de ondernemingsraad bij het tot stand komen van een sociaal belangrijker worden. Maar de vraag is hoe het met de daadwerkelijke invloed is en welke mogelijkheden er zijn.

Veel bedrijven en Ondernemingsraden weten eigenlijk niet beter, als men een adviesaanvraag ontving inzake een aangekondigde reorganisatie dan was het een automatisme dat de vakbonden werden geïnformeerd en geconsulteerd om met een eventueel sociaalplan aan de slag te gaan. Het is eigenlijk ook verankerd in de cao of wet.

Sociaal plan van de OR

Vakbonden

Maar al jaren is de populariteit van de vakbonden bij de huidige generatie werknemers tanend, er zijn steeds meer bedrijven waar op geen enkele wijze enige betrokkenheid is van vakbonden. Bij deze bedrijven zie je dan ook ondernemingsraden ontstaan die zonder de betrokkenheid van vakbonden tot stand komen.

Dus de vanzelfsprekendheid is niet meer zo vanzelfsprekend en daardoor ontstaat er ook een andere rol voor Ondernemingsraden bij reorganisaties. De rol c.q. vraag inzake het sociaalplan ligt meer bij de OR.

Het is goed om te kijken welke mogelijkheden de ondernemingsraad heeft als het moment daar mocht zijn.

Zie ook: HRM Vraagbaak OR en PVT

Adviesrecht

Het begint al bij het adviesrecht, de ondernemer is verplicht de ondernemingsraad te informeren over de maatregelen die genomen worden om de gevolgen van de reorganisatie op te vangen. Als gevolg hiervan kan de ondernemingsraad alvast een voorschot nemen door te vragen naar het (concept) sociaal plan. En als er dan geen vakbonden zijn om te onderhandelen dan kan de OR deze rol naar zich toetrekken.

Maar mocht het zijn dat men hier wat afstandelijk tegenover staat dan kan men als Ondernemingsraad in de behandeling van de adviesaanvraag over gaan tot een voorwaardelijk advies. Dus een positief advies, mits de ondernemer aan de daarbij door de OR gestelde voorwaarden voldoet.

Als de ondernemer niet akkoord gaat met de gestelde voorwaarden, is het advies negatief (in plaats van positief) en zal de ondernemer de bekende maand wachttijd in acht moeten nemen.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart