Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Onvoldoende gebruik van het informatierecht door Or’s

Om een goede gesprekspartner te zijn dient men als Ondernemingsraad zich te bekwamen in de vele facetten waarmee men binnen een organisatie mee te maken kan krijgen. Maar het is ook belangrijk te weten waar de speelruimte zit, hoe men aan de juiste informatie komt en welke initiatieven en adviezen haalbaar zijn. Om aan de juiste informatie te komen biedt de W.O.R. het informatierecht. Deze wet geeft de OR veel mogelijkheden, de vraag is dan ook of deze voldoende wordt benut.

Hoe 'de koe de haas vangt'.

De ervaren ondernemingsraden of individuele leden weten vaak wel “hoe de hazen” lopen en hoe “de koe de haas vangt”. Maar het komt ook vaak voor dat zowel Ondernemingsraden of commissieleden zich met een kluitje in het riet laten sturen.

Vooral het verstrekken van gevoelige maar noodzakelijke, zoals financiële stukken, roept weerstand op binnen de organisaties. Het argument is veelal dat Ondernemingsraden deze onvoldoende en op de juiste wijze te  kunnen interpreteren. Op zich al een rare constatering want je kunt een Ondernemingsraad snel bijscholen dan wel je kunt de informatie ook gewoon toelichten, en uiteraard vragen om er zorgvuldig mee om te gaan.

Helaas zijn er Ondernemingsraden die genoegen nemen met deze opstelling van de bestuurder, al was het alleen maar om de sfeer goed te houden.

Maar het recht op informatie staat duidelijk beschreven binnen de WOR en deze is niet voor niets ontstaan. Verder is er zelf nog een onderscheid gevraagde en ongevraagde informatie (informatie die men spontaan van de bestuurder ontvangt).

Even een kort overzicht ter opfrissing:

Als het gaat om financiële informatie dan moet de ondernemer minstens twee keer per jaar de financiële gegevens over de onderneming verstrekken. Daarbij gaat het om de jaarrekening en het jaarverslag.

Als het gaat om de sociale informatie dan heeft men recht op eenmaal informatie over het gevoerde en te voeren sociale beleid, aantallen medewerkers en aantallen uitzendkrachten. En tevens welk beleid hij voornemens is te voeren ten aanzien van de aangelegenheden die genoemd staan in artikel 27, artikel 28 en 29.

Onvoldoende gebruik van informatierecht door OR

Adviesopdracht

Mocht de bestuurder een adviesopdracht geven aan een deskundige buiten de onderneming over een aangelegenheid die staat in artikel 27.1, moet hij dat de ondernemingsraad hier zo spoedig mogelijk over informeren.

En een gevoelige kwestie staat in art. 31d, de ondernemer moet tenminste eenmaal per jaar informatie moet geven over de beloning (loon en andere geldelijke arbeidsvoorwaarden) van de gehele organisatie.

Verder kent het artikel ook nog de regeling dat de ondernemer verplicht is om de Ondernemingsraad  alle informatie moet verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft.

Slechts op deze wijze kan de Ondernemingsraad zijn taak inzake het korte en middellange termijnbeleid goed vervullen.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart