Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Ondernemingsraad en Arbowet

Vanuit de wetgeving (WOR) heeft de OR of PVT een initiërende en controlerende rol en recht op inspraak, op onderwerpen die met het Arbobeleid te maken hebben. Zo is er het instemmingsrecht bij de keuze van het RI&E-instrument, het plan van aanpak en natuurlijk moet men de werkgever aanspreken op het niet nakomen van afspraken uit het plan van aanpak.

Voorstellen preventie en werkomstandigheden

Daarnaast mag men voorstellen doen op het gebied van preventie en werkomstandigheden. Het advies van de arbodienst of de Arbo deskundige n.a.v. de toetsing van de RI&E en het plan van aanpak moet zowel naar de werkgever als aan de OR worden verzonden.

Verder is vastgelegd dat de OR of PVT instemmingsrecht heeft aangaande een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het re-integratiebeleid.

Zie ook: voorbereidingscommissie OR instellen

Gezond en veilig werken

De Ondernemingsraad en werkgever bespreken ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken in het bedrijf.Ook kunnen preventiemedewerkers een belangrijke rol vervullen richting de medezeggenschap in een rol als signaalfunctie.

Ondernemingsraad arbowet

Wat wilt u bereiken?

Bedenk als OR of PVT vooraf wat u wilt bereiken, maak realistische doelstellingen waar u ook echt invloed op uit kunt oefenen. Belangrijk is in dit soort gevallen of er sprake is van een reactieve, actieve of proactieve OR en of er voldoende kennis is van Arbo aangelegenheden.

Wat doen wij?

U kunt bij ons terecht voor:

Waarom kiest u voor ons?

Wij hebben ruime ervaring m.b.t. de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging namelijk:

  • Jarenlange ervaring in diverse functies binnen de OR op nationaal en internationaal niveau.
  • Adviseur van de directie inzake OR-vraagstukken.
  • Als HRM adviseur het opzetten en begeleiden van de OR en PVT.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart