Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wanneer men werkroosters wil wijzigen heeft de ondernemingsraad ook een rol

Bij het wijzigen van werktijden heeft de ondernemingsraad instemmingsadvies, het zwaarste advies, maar hoe gaat men daar mee om omdat het wijzigen van werktijden of roosters voor een ieder, op zijn eigen wijze, gevoelig kan liggen en het kan voor een ieder een andere impact hebben. Dus indien een Ondernemingsraad een adviesaanvraag inzake de wijziging ontvangt is het wellicht verstandig om te weten waar men zoal rekening mee moet houden.

CAO

Wanneer een cao het onderwerp van de roosters inhoudelijk regelt, geldt het instemmingsrecht niet. De bestuurder heeft dan zelf immers ook geen vrijheid om de roosters te wijzigen. Als de cao slechts een soort raamwerk geeft en de roosters binnen dat raamwerk kunnen worden ingevuld, geldt wel een instemmingsrecht.

Maar indien dit niet van toepassing is zal de werkgever over het algemeen instemming moeten hebben van de ondernemingsraad. Belangrijk is dan ook of de bestuurder het goed kan uitleggen wat de aanleiding is om de roosters te wijzigen, wat de redenen zijn om juist deze wijziging door te voeren en wat de gevolgen zijn voor de werknemers.

De rol van de ondernemingsraad in het wijzigen van werkroosters

Beoordeling ondernemingsraad

De beoordeling door de ondernemingsraad vangt aan bij het toetsen van de criteria die de bestuurder geeft en vervolgens er op moet letten of de voorgestelde wijzigingen passen bij de beweegredenen.

Verder moet de OR ook kijken of de voorgestelde wijzigingen in lijn zijn met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.

Er kunnen dus redenen zijn om geen instemming te verlenen, zoals blijkt dat het voorgestelde  rooster in strijd is met bepalingen uit de van toepassing zijnde cao, of wanneer het nieuwe rooster nadelige gevolgen heeft voor werknemers terwijl niet duidelijk is wat de reden van de roosterwijziging is.

Zie ook: HRM Vraagbaak OR en PVT

Vragen om vervangende toestemming

Maar mocht de bestuurder toch over gaan tot het invoeren van een nieuw rooster dan moet hij de kantonrechter vragen om vervangende toestemming. Indien de bestuurder deze weg niet volgt en het nieuwe rooster gewoon invoert, dient de ondernemingsraad binnen een maand de nietigheid in te roepen.

Verder dient men er rekening mee te houden dat het niet automatisch zo dat de individuele werknemer gebonden is aan roosterwijzigingen waarmee de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd. Voor sommige werknemers pakken roosterwijzigingen zo nadelig uit dat het nodig kan zijn om een uitzondering te maken voor hem of haar.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart