Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Geen ondernemingsraad terwijl dit wel verplicht is?

Het komt nog regelmatig voor dat een onderneming nog geen ondernemingsraad heeft ondanks de verplichting. In de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald dat iedere onderneming waar 50 of meer werknemers – al dan niet in deeltijd – werken een ondernemingsraad moet hebben. Verder is ook bepaald dat de ondernemer – en dus niet de werknemers – het voortouw moeten nemen om een ondernemingsraad in te stellen. Helaas zijn er geen sancties opgenomen als de ondernemer nalaat een ondernemingsraad in te stellen, bijvoorbeeld omdat hij geen zin heeft in inspraak of andere procedurele verplichtingen.

Kantonrechter

Juridisch gezien kan een ieder in de onderneming werkzame werknemer (of zijn vakbond) een verzoek indienen bij de kantonrechter om de ondernemer te gebieden een ondernemingsraad in te stellen.

Dwangsom

Om een dergelijk gebod af te dwingen kan worden verzocht de ondernemer te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval hij – ondanks een gebod – in gebreke blijft met de nakoming van het gebod. Instelling van de OR is dus de taak van de ondernemer. Pas nadat de OR door de ondernemer is ingesteld, komt de OR in beeld.

Belang ondernemer

Het belang van de ondernemer bij de instelling van een ondernemingsraad behoeft geen nader betoog. Het moge immers duidelijk zijn dat het tijdig informeren en betrekken van een vertegenwoordiging van werknemers bijdraagt aan wederzijds vertrouwen en zorgt voor draagvlak binnen de onderneming. Bovendien is een kundige ondernemingsraad vaak een goede gesprekspartner met lange gevoelssprieten binnen de organisatie. Daarnaast kunnen de individuele leden van een ondernemingsraad fungeren als ambassadeurs van het ondernemingsbeleid.

Waarom zinvol?

Instelling van een ondernemingsraad kan ook om praktische redenen zinvol zijn. Zo zal de ondernemer, die een of meer arbeidsovereenkomsten wil opzeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden wordt geconfronteerd met een werknemer, die daar niet mee wil instemmen, hiervoor schriftelijke toestemming moeten vragen aan het UWV. In die procedure vraagt het UWV standaard of er een ondernemingsraad is ingesteld, en zo ja, advies is gevraagd aan de ondernemingsraad.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart