Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

OR en Flexibilisering: hoe gaat u hier mee om?

In de nieuwe economie is de flexibilisering niet meer weg te denken, regeringen, werkgeversorganisaties, directie, eigenlijk is een ieder bezig om hier een invulling aan te geven, en altijd vanuit “een zo’n goed mogelijke oplossing”.

Vraagstukken binnen de organisatie

Door deze veranderde insteek krijgen ook Ondernemingsraden te maken met vraagstukken binnen hun organisatie, vaste arbeidscontracten verdwijnen en flexwerkers daarvoor in de plaats komen. Uiteraard, nog niet, mogen werkgevers niet oneindig gebruik maken van flexibele overeenkomsten maar mogen flexwerkers nog maar een korte tijd in de organisatie werken. Deze maatregel zal er toe kunnen leiden dat er een enorme doorstroming gaat plaatsvinden van tijdelijke medewerkers.

Onrust door flexwerkers

Buiten het feit dat het voor de flexwerkers onzekerheid met zich meebrengt kan het ook onrust veroorzaken binnen het bedrijf, maar het levert in ieder geval weinig betrokkenheid op voor de medezeggenschap in een bedrijf, wat een uitholling kan betekenen van de positie van een Ondernemingsraad.

Ondernemingsraden kunnen dan ook worstelen met de vraag of deze nieuwe generatie wel tot hun achterban behoort en hoe e.e.a. is geregeld in de, nu wel oude W.O.R., de W.O.R. zegt in een aantal artikelen iets over deze groep maar is zelfs per groep en flex vraagstuk anders.

Flexibilisering van de ondernemingsraad

Aan de slag

Een Ondernemingsraad heeft natuurlijk een positie op het moment dat flexibilisering aan de orde komt, echter de praktijk laat zien dat men als organisatie niet meer om het fenomeen heen kan. Dus is het belangrijk om er mee aan de slag te gaan.

Uiteraard kan een Ondernemingsraad randvoorwaarden afspreken over aantallen, beloningen, soorten flex en periodes. In dat  licht kun je spreken van belangenbehartiging van de ondernemingsraad voor de flexwerkers.

Afspraken maken 

Ook kan afspraken maken dat het bijvoorbeeld niet ten koste mag gaan van vaste medewerkers en een overeenkomst voor onbepaalde tijd maar alleen bij natuurlijk verloop want door versoepeling van het ontslagrecht kunnen vaste contracten makkelijker ontbonden worden.

Ook kan men afspraken maken dat leveranciers van de flexibiliteit de beloning van de toepasbare cao volgt met alle plussen en minnen.

Scholingsplannen en bedrijfscultuur

Wellicht is het ook een optie om flexibele krachten mee te laten draaien met interne scholingsplannen zodat de noodzakelijke kennis gewaarborgd is.

Verder is het van belang dat flexibele medewerkers niet de bedrijfscultuur gaan ondermijnen maar juist worden opgenomen in deze cultuur, dat is één van de basiselementen van het bestaansrecht van een organisatie.

Artikel 25.1

W.O.R. handvatten vindt u in;  artikel 25.1.g is het adviesrecht geregeld met betrekking tot groepsgewijs inlenen of werven van personeel, artikel 31b.3, waarin is vastgelegd dat de bestuurder de ondernemingsraad informeert over de uitzendovereenkomsten en de te verwachten ontwikkelingen inzake het inhuren van uitzendkrachten, het  artikel 24-overleg en artikel 28 geeft de Ondernemingsraad de mogelijkheid om zijn zorgplicht uit te oefenen. 

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart