Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Inschakelen externe partij door OR of PVT

Ondernemingsraden en PVT’s krijgen regelmatig te maken met vraagstukken die wellicht de aanwezige kennis overstijgen. Ook kan het zijn dat er behoefte bestaat aan een stukje begeleiding van een onafhankelijk deskundige die de ondernemingsraad gaat begeleiden bij het beantwoorden van een vraagstuk.

Zomaar een deskundige inschakelen?

Vaak krijgen wij de vraag of men zomaar een deskundige kan inschakelen en wie daarvan de kosten gaat dragen? Het is natuurlijk wel belangrijk om eerst intern, binnen de ondernemingsraad, je goed af te vragen of het nodig is en waarom men een externe deskundige wil inschakelen? Wij, adviseurs moeten deze vraag niet beantwoorden omdat er een financieel belang mee kan spelen. Met andere woorden, het moet ook niet zo zijn dat men voor elk wisse wasje een beroep doet op een externe partij. Belangrijk om goed te realiseren dat het inschakelen van een externe partij best zinvol kan zijn bij de worsteling van een complex of gevoelig vraagstuk.

Rolverdeling OR en externe partij

Mocht u overgaan tot het inschakelen van een externe deskundige of begeleider dan is het belangrijk om afspraken te maken over de rol die hem of haar wordt toebedeeld. Het lijkt ons niet zinvol wanneer taken tweevoudig worden uitgevoerd. De keuze van de extern adviseur zal afhangen van het te behandelen onderwerp. Bij een complex financieel vraagstuk is het zinvol dat de OR een adviseur kiest die ook financiële inzichten heeft. Bij een een adviesaanvraag of het begeleiden van een proces is een partij met ervaring in het OR werk een betere oplossing.

Externe partij inschakelen voor OR en PVT

Externe partijen vergelijken

Verder is het belangrijk om minimaal 2 partijen te vragen inzake offerte en hun aanpak, soms is goedkoop ook hier duurkoop. Ook is het verfrissend om eens voor een andere partij te kiezen. In dit soort vraagstukken ontstaat er vaak ook een discussie met de bestuurder over het kiezen van een bureau. Wij adviseren zijn argumenten in beraad te nemen maar deze niet als leidend te ervaren.

Wettelijke bepalingen

Uiteraard staat in de W.O.R. ook iets beschreven inzake dit onderwerp: In artikel 16 van de WOR wordt bepaald dat de Ondernemingsraad deskundigen mag uitnodigen voor het bijwonen van vergaderingen dan wel een advies uit te brengen. Ook de kosten worden betaald door de werkgever. Meestal is het wel verstandig om de bestuurder te betrekken bij de keuze van adviseur om een beter draagvlak te krijgen bij een eventueel advies.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart