Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Voorbeeld brief tot verzoek bemiddeling Bedrijfscommissie.
 

Hieronder treft u een brief tot verzoek bemiddeld bedrijfscommissie. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld.

---------------------

Bedrijfscommissie Markt I

Postbus 90405

2509 LK  Den Haag

Oosterhout, 17 april 2019

Betreft: aanvraag bemiddeling voor oprichting van een OR  bij B.V. XXXX

Geachte Bedrijfscommissie Markt I,

Als werknemer van B.V. XXXX, gevestigd Ondernemingsraadstraat 5, 0000 OR Medezeggenschap, zou ik de bedrijfscommissie willen vragen naar de mogelijkheden van bemiddeling bij het tot stand laten komen van een Ondernemingsraad. B.V. XXXX heeft inmiddels ruim 140 medewerkers in dienst en zijn al enige jaren verplicht om actie te ondernemen inzake het oprichten van een Ondernemingsraad. Daar er van uit de organisatie geen actieve handelen worden verricht heb ik besloten om deze kwestie aan de orde te stellen. Bij deze actie voel ik mij gesterkt door meerdere collega’s.

In het recente verleden heb ik al contact gehad met de directie van B.V. XXXX, zie bijgesloten correspondentie, echter heeft e.e.a. niet mogen leiden tot concrete acties vanuit werkgever.

Om uit deze impasse te geraken zouden wij het op prijs stellen wanneer de bedrijfscommissie zou kunnen bemiddelen om te komen tot een redelijk tijdschema om de ondernemingsraad bij B.V. XXXX  installeren.

In de brief van XXXX van 22 februari geeft de directie van B.V. XXXX aan om een  voorbereidingscommissie op te richten om de ondernemingsraad te starten. Maar uit  meerdere gespreken, op initiatief van de heer Mede - Zeg Schap een van de twee directeuren /  eigenaren, wordt duidelijk aangegeven dat de directie geen zin heeft in de oprichting van een ondernemingsraad.

Tot op heden is er nog niks gedaan en is het personeel niet op de hoogte gebracht over op te richten ondernemingsraad.

Volgens mij getuigt dit niet van een goede werkgeverschap vandaar mijn vraag voor bemiddeling om te komen tot het oprichten van een ondernemingsraad.

Vriendelijke groet,

---------------------

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart