Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Adviesrecht OR proef met andere werktijden

Ons management/directeur wil een proef houden waarbij werktijden gewijzigd worden. Kunt u als OR hier invloed op uitoefenen of mag het bestuur dit zomaar doen? Wij geven u toelichting op deze vraag.

Proef met werktijden

Een klant kwam onlangs met de volgende vraag bij ons: 'Onze bestuurder wil graag een proef houden met het wijzigen van werktijden was een vraag die bij ons binnen kwam, kan dat maar zo?' Ook werd aangegeven dat het ging om een tijdelijke periode en na de periode zou het op basis van de uitkomst besproken worden in de Ondernemingsraad. Afhankelijk van het resultaat zou dan bezien worden of men ermee door zou gaan, het zou aanpassen ofwel het weer terug zou plaatsen zoals het was.

De rol van de ondernemingsraad

Wanneer de Ondernemingsraad hier blanco instapt loopt men het risico zichzelf enorm in de voet te schieten. Want stel dat de proef door de uitvoerende als zeer prettig wordt ervaren of dat het gedaan wordt om een tijdelijk capaciteit probleem te tackelen, waar blijft dan straks de kracht van de ondernemingsraad.

Uiteindelijk loop je dan als Ondernemingsraad wellicht achter de feiten aan want je hebt onbewust bijgedragen aan nieuwe, andere werktijden zonder dat men gesproken heeft over de noodzaak van de wijzigingen, de visie en motivatie ervan, eventuele arbeidsvoorwaarden, hoe om te gaan met individuele aangelegenheden, denk hierbij aan afspraken met betrekking tot zaken als afspraken die werknemers hebben m.b.t. bijvoorbeeld kinderopvang, scholingsafspraken, verenigingsleven etc.

Adviesrecht voor andere werktijden

Instemmingsrecht, artikel 27 van de WOR

En je realiseert je waarschijnlijk niet dat je onrecht doet aan afspraken met betreft zaken als arbeidsvoorwaarden. Dus mocht je als Ondernemingsraad een vraag krijgen, een “niets betekend voorstelletje in zake tijdelijk aanpassen van arbeidstijden” wees op uw hoede want; Wijzigingen m.b.t. arbeids- en rusttijden of een vakantieregeling vallen onder het Instemmingsrecht, artikel 27 van de W.O.R. , ook wel het zwaarste recht genoemd.

Ook als het gaat om een proef of tijdelijke regeling dient de bestuurder de Ondernemingsraad om instemming te vragen.  Indien de bestuurder geen instemming ontvangt van zijn Ondernemingsraad kan hij zich vervoegen bij de Kantonrechter, deze zal oordelen op basis van zwaarwegende en  bedrijfseconomische redenen.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart