Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Uitzendconstructie voordeliger dan oproepcontracten

Veel fabrieken, schoonmaakbedrijven, winkels, horecabedrijven en zorginstellingen maken gebruik van flexibele arbeidskrachten zoals oproepkrachten omdat men denkt dat dit goedkoper is dan een uitzendkracht. Of dat werkelijk ook zo is, hangt af van een groot aantal factoren die wij graag met u doorspreken om tot een goede analyse te komen.

Wat is een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep werkt en in principe alleen betaald wordt als hij wordt opgeroepen. De oproepkracht werkt op basis van een arbeidsovereenkomst en heeft de positie van een werknemer. Dat houdt in dat de werkgever de oproepkracht niet zomaar kan ontslaan en dat hij gebonden is aan de rechten en plichten die aan de arbeidsovereenkomst vastzitten.

Uitzendkrachten zijn goedkoop

Nadelen van oproepcontracten

Een oproepcontract heeft echter ook een beduidend aantal nadelen t.o.v. een constructie via het uitzendbureau namelijk:

  • Werkgevers zijn vaak niet goed op de hoogte van de rechten en plichten van de werknemer.
  • Naarmate de tijd vordert, krijgt de werknemer meer en meer rechten.
  • Ook bij ziekte is er sprake van loondoorbetaling.
  • Zodra er sprake is van het rechtsvermoeden bij 0-uren en MIN-MAX contracten dient u de werknemer door te betalen ook al roept u hem/haar niet op.
  • U krijgt te maken met de ketenbepaling bij arbeidsovereenkomsten wanneer er sprake is van een tijdelijk dienstverband.

Uitzendkrachten

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Uitzendkrachten kunnen ook ingezet worden om vast personeel te vervangen bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Wat is voordeliger: uitzendkrachten of oproepkrachten?

De vraag welke constructie voor u het voordeligst is hangt af van een aantal factoren. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u daarbij op de juiste wijze adviseren. 

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart