Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wat is een proeftijd?

De regeling inzake de proeftijd in een arbeidsovereenkomst staat beschreven in artikel 7:652 BW en in artikel 7:676 BW. De proeftijd stelt partijen in de gelegenheid om te bezien of zij er goed hebben aangedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Tijdens de proeftijd kunnen partijen met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst op zeggen en hoeft men geen opzegtermijn in acht te nemen, geen ontslagvergunning aan te vragen en mag men ook beëindigen bij ziekte.

Mondeling een proeftijd overeengekomen

Een proeftijd dient men altijd schriftelijk te zijn overeengekomen, indien dit niet is gedaan dan wordt geacht deze niet te zijn overeengekomen. Een proeftijd kan ook in een van toepassing zijnde cao of personeelshandboek zijn overeengekomen, indien dit is vermeld in de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd dient te zijn overeengekomen voordat de arbeidsovereenkomst is ingegaan.

Duur van proeftijd

De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de overeengekomen arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst met een duur korter dan 2 jaar is de proeftijd maximaal 1 maand. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar of bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maximaal 2 maanden. Bij cao kan hiervan worden afgeweken.

Proeftijd in strijd met regels

Als een proeftijd in strijd met de geldende regels is deze nietig, dus is er sprake van geen proeftijd. Opschorten van de proeftijd bij ziekte is niet mogelijk. De proeftijd staat bekend als de ijzeren proeftijd.

Arbeidscontract proeftijd

Geen nieuwe proeftijd bij verlenging

Wanneer de werknemer een nieuwe, verlengde, arbeidsovereenkomst krijgt kan daar geen nieuwe proeftijd in worden overeengekomen tenzij er zeer duidelijk sprake is van een andere functie waarbij duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden horen.

Contractduur aanpassen in proeftijd

Wanner men de overeengekomen contractduur tijdens de proeftijd wil aanpassen van bijvoorbeeld 1 jaar naar 3 maanden kan de omzetting worden aangemerkt als onrechtmatig omdat men dan spreekt van een verlengde proeftijd.

Eerder aanvangen van werkzaamheden

Indien de werknemer de werkzaam eerder aanvangt dan overeengekomen dan verschuift de proeftijd ook naar voren. Een ontslag buiten de feitelijk proeftijd maar binnen de overeengekomen proeftijd is dan nietig.

Willekeurig ontslaan in proeftijd

Een aantal tegen discriminatie gerichte opzegverboden zijn gewoon van toepassing tijdens de proeftijd. Ook mag men een werknemer niet ontslaan wegens zwangerschap.

Ziek en proeftijd

Bij ziekte geldt in beginsel een opzegverbod, dit opzegverbod geldt niet tijdens de proeftijd. Echter mag je een werknemer in de proeftijd niet ontslaan wegens zijn ziekte.

Proeftijd arbeidscontract

Opzeggen tijdens proeftijd

De opzegging dient tijdens de proeftijd te geschieden. De opzegging dient de werknemer wel te bereiken, en bij een schriftelijke opzegging dient de brief uiterlijk op de laatste dag van de proeftijd door de werknemer te zijn ontvangen. Indien de werknemer een verzoek doet tot motivatie dient de werkgever dit schriftelijk mede te delen.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Wanneer de Wet Werk en Zekerheid er komt, vervalt de proeftijd voor de tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. Dat heeft nogal gevolgen voor de werkgever omdat het niet meer mogelijk is de medewerker te laten proefdraaien. Zie ook: geen proeftijd bij tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart