Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Onduidelijke functie indeling en ontslagprocedures

Onduidelijke functiebenamingen blijken een valkuil te zijn bij ontslagprocedures. Duidelijkheid creeren over de functie in een arbeidsovereenkomst is essentieel.

Afwijzing ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst

Recent kwamen wij in contact met een werkgever uit ons netwerk. Deze werkgever was bij de kantonrechter geweest voor een ontbindingsverzoek om bedrijfseconomische redenen. Een onduidelijke functie-indeling bij de werkgever leidde er toe dat de kantonrechter het ontbindingsverzoek moet afwees omdat het niet in de pas liep met het afspiegelingsprincipe.

Functies vervallen na reorganisatie

De betreffende werknemer was sinds 2008 werkzaam voor de werkgever. In verband met bedrijfseconomische omstandigheden voerde de werkgever een reorganisatie door. Hierbij kwamen zes functies te vervallen. Omdat de werknemer lid is van de personeelsvertegenwoordiging verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Onduidelijke beschrijving van de functie

Herplaatsing niet mogelijk

Voor de andere werknemers die een vervallen functie bekleden is toestemming gevraagd aan het UWV en met één werknemer is een beëindigingsregeling getroffen. De werkgever stelt dat binnen de functiegroep van de werknemer de betreffende functie is komen te vervallen. De werknemer kan ook niet worden herplaatst. Ook is ergeen geld voor outplacementbegeleiding of andere begeleiding van werk naar werk.

Werknemer betwist reorganisatie

De werknemer betwist de bedrijfseconomische noodzaak van de reorganisatie. Hij stelt dat als het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast, en het ontbindingsverzoek moet worden afgewezen. Ofschoon de kantonrechter, in tegenstelling tot het UWV, niet rechtstreeks gehouden is aan het afspiegelingsbeginsel, past hij het in deze zaak toch toe: bij een ontbindingsverzoek om bedrijfseconomische redenen is hiervoor alle aanleiding en het ontslag van de andere medewerkers is aan het UWV voorgelegd.

Functies uitwisselbaar

De werkgever stelt dat de werknemer werkt in een functie van ICT manager, en dat deze functie niet uitwisselbaar is met die van consultant. De werknemer erkent dat hij werkzaam is als manager, maar volgens hem is deze functie wel degelijk uitwisselbaar met die van consultant. Het enige verschil is dat de manager leiding geeft aan anderen. Maar in de praktijk blijkt dat volgens hem minder duidelijk te liggen en kan in een project een consultant ook als leidinggevende optreden.  Uit de overgelegde functieomschrijvingen maakt de kantonrechter op dat beide functieomschrijvingen volledig gelijkluidend zijn.

Onduidelijke benaming van de functie

Onduidelijhheid over de functie

De kantonrechter komt tot de conclusie dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke functie de werknemer vervult. Hierbij speelt mee dat hij nimmer, ook na er om gevraagd te hebben, functiebeschrijvingen heeft ontvangen, en evenmin een bevordering tot ICT manager. Ook in de praktijk liepen beide functies kennelijk in enige mate door elkaar. De kantonrechter wijst daarom het ontbindingsverzoek af.

Functie omschrijvingen duidelijk en up-to-date houden

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het essentieel is om goede functiebeschrijvingen te hanteren. Ook het up-to-date houden is essentieel. Bij verandering van functies is adequaat handelen een vereiste. Dit zijn processen die gestandaardiseerd kunnen worden. Partner Personeel en Organisatieadvies ondersteunt u graag.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart