Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Kopen en verkopen van vakantiedagen

Als de cao het toelaat is het mogelijk om voor werknemers die tijdelijk meer vrije tijd nodig hebben of juist wat meer inkomen, een regeling in te voeren waarbij men extra verlofuren kan kopen of verkopen.

Het is ook mogelijk om slechts één regeling toe te passen, bijvoorbeeld alleen de mogelijkheid van het bijkopen of de mogelijkheid van het verkopen.

Enkele tips indien men overweegt een regeling in te voeren

 • Het kan zijn dat in de, voor het bedrijf van toepassing zijnde cao een regeling staat beschreven over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen of dat de cao hiervoor geen ruimt biedt. Indien dit staat beschreven mag men alleen maar in het voordeel van de werknemer hiervan afwijken. Indien er geen ruimte voor zo’n regeling wordt geboden mag men deze ook niet invoeren.
 • Het afkopen van de wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband niet mogelijk is. Deze regel is zeer strikt. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedragen er 20 bij een fulltime dienstverband.
 • Heeft uw organisatie een Ondernemingsraad of PVT dan dient u wel instemming te hebben van uw Ondernemingsraad of PVT. Vakantieregelingen vallen onder het instemmingsrecht zoals beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden.
 • Het kopen of verkopen van vrije uren heeft geen invloed op de hoogte van de vakantietoeslag, vaste gratificatie of vaste winstdeling.
 • Het kopen of verkopen van vrije uren heeft wellicht gevolgen voor de hoogte van eventuele uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. Het is raadzaam om dit te bespreken met de werknemer.

Het kopen en verkopen van vakantiedagen

Enkele tips om in de regeling te vermelden

 • Benoem het maximaal aantal jaarlijks te kopen of te verkopen verlofdagen en geef aan dat het voor parttimers geldt naar pro rata.
 • Dat de werknemer een schriftelijk verzoek moet indienen.
 • Vermeld in de regeling dat een verzoek alleen kan worden gehonoreerd als het bedrijfsbelang zich daartegen niet verzet.
 • Een verzoek tot het aankopen van extra vakantiedagen is alleen mogelijk indien het verlofsaldo voor het lopende kalenderjaar ontoereikend is.
 • Geef duidelijk aan wanneer de afrekening van de extra gekochte vakantiedagen gaat plaatsvinden en op basis van welk loonniveau.
 • Beschrijf dat de extra dagen niet meegenomen kunnen worden naar een volgend jaar of kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan het genieten van vakantie.

Verwante informatie

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart