Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Ontslagvergoeding

Als de werkgever de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een vergoeding geeft spreekt men vaak van een ontslagvergoeding. Door beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan een werknemer financiële schade lijden, bijvoorbeeld door het moeten gebruik maken van een lagere werkloosheidsuitkering, of pensioenschade lijden. De ontslagvergoeding dient dan als compensatie.

Soorten van ontslagvergoeding

Er zijn een tweetal vergoedingen die bij regelmaat voorkomen, de ontslagvergoeding door een rechter toegekend bij een ontbindingsprocedure, ook wel kantonrechtersformule, en de vergoeding die tussen werkgever en werknemer tot stand zijn gekomen bij een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Wettelijke bepalingen

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter bepaalt de wet dat de rechter één van de partijen een vergoeding kan toekennen naar billijkheid, echter is dit geen verplichting. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door werkgever en niet de juiste opzegtermijn in acht genomen dan is er de gefixeerde schadevergoeding in de wet opgenomen. Indien de werknemer wordt ontslagen met toestemming van het UWV dan is er geen recht op een ontslagvergoeding maar kan de werknemer wel een procedure starten indien er sprake is van kennelijk onredelijkheid.

Hoogte bepalen van ontslagvergoeding

De wet kent geen specifieke regels inzake het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. De wet spreekt over een vergoeding naar billijkheid. Veel besproken en toegepast is de kantonrechtersformule waarin de componenten van arbeidsduur, leeftijd en verwijtbaarheid een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van ontslagvergoeding.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is als volgt AxBxC, waarvoor A staat voor het aantal dienstjaren afgerond op hele jaren, en dienstjaren tot 35 jaar 0,5 meewegen, van 35 tot 45 1 maal meewegen, van 45 tot 55, 1,5 meewegen en boven de 55, 2 maal meewegen. B staat voor brutobeloning inclusief alle componenten als vakantiegeld en dergelijk. En C staat voor de correctiefactor die wordt vastgesteld door de rechter en afhankelijk is waar de verwijtbaarheid ligt.

Factoren die een rol spelen bij de hoogte

De hoogte kan worden beïnvloed door verwijtbaarheid van het ontslag, het functioneren van werknemer, arbeidsmarktpositie van werknemer, persoonlijke omstandigheden van werknemer en financiële positie van zowel werkgever als werknemer.

Ontslagvergoeding en sociaal plan

Indien er een sociaal plan is overeengekomen met de vakbonden bij een reorganisatie dan wordt er over het algemeen door de rechter geen vergoeding toegekend op basis van de kantonrechtersformule tenzij het voor werknemer de uitkomst van het sociaal plan onredelijk uitkomt.

Uitkeren ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt veelal uitgekeerd bij het einde van het dienstverband en de werkgever dient hier direct loonbelasting over te betalen. Uiteindelijk is de werknemer gebonden aan het 52% tarief bij de fiscus. Over regelingen is het verstandig om vooraf met een professioneel adviseur te overleggen of er fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden zijn.

Ontslagvergoeding en werkloosheidsuitkering

Een ontslagvergoeding heeft in beginsel geen invloed op de eventuele rechten van de werknemer op een werkloosheidsuitkering. De werkloosheidsuitkering wordt in principe alleen geweigerd wanneer men zelf ontslag heeft genomen of wanneer er sprake is van dringende reden. Een absolute garantie op een werkloosheidsuitkering is niet te geven.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart