Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Advies wanneer de werkgever u wil ontslaan

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan, kan hij daarvoor toestemming vragen bij het UVW Werkbedrijf. Met andere woorden, uw werkgever wil een ontslagvergunning. Het Werkbedrijf, het voormalige Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), beoordeelt of de ontslagaanvraag redelijk is. Het UWV beslist dus of u wel of niet ontslagen mag worden.

Procedure ontslagaanvraag UWV Werkbedrijf

Uw werkgever informeert u waarschijnlijk, dat hij een ontslagaanvraag voor u heeft ingediend bij het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf stuurt u een kopie van deze ontslagaanvraag, zodat u zelf kunt lezen welke ontslagreden uw werkgever heeft opgegeven. Laat u goed inlichten over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen uw ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf. Wilt u bezwaar maken? Dan moet u dit schriftelijk en binnen 14 dagen doen.

Ontslag met ontslagvergunning

Heeft uw werkgever toestemming gekregen van het UWV Werkbedrijf voor uw ontslag? Dan mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werkgever moet zich daarbij wel aan de regels houden, die gelden voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet u binnen acht weken na ontvangst van de ontslagvergunning, schriftelijk informeren over uw ontslag. Hierbij moet uw werkgever rekening houden met de wettelijke opzegtermijn en eventuele opzegverboden.

Ontslag zonder ontslagvergunning

Uw werkgever hoeft niet altijd een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf aan te vragen om u te kunnen ontslaan. Er is geen ontslagvergunning van het UWV nodig bij:

  • ontslag tijdens de proeftijd
  • het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst
  • ontslag op staande voet
  • faillissement
  • wederzijds goedvinden (beëindigingvoorstel)
  • ontbinding bij de kantonrechter

Onterecht ontslagen

Bent u ontslagen, zonder dat uw werkgever daarvoor eerst toestemming heeft gekregen van het UWV Werkbedrijf? U bent dan onterecht ontslagen. Via de kantonrechter kunt u proberen het ontslag nietig te laten verklaren. U moet tijdens deze procedure op een aantal zaken letten, bijvoorbeeld dat u zich beschikbaar stelt voor werk. Het UWV Werkbedrijf kan u niet helpen als u het niet eens bent met uw ontslag. De instantie heeft immers uw werkgever toestemming gegeven om u te ontslaan. Als u uw ontslag onterecht vindt, heeft u de mogelijkheid om uw ontslag aan te vechten. Daarvoor moet u een kennelijk onredelijk ontslagprocedure opstarten bij de kantonrechter. Neem in dat geval direct contact met ons op. Wij kunnen u doorverwijzen naar de juiste juridisch specialist bij u in de buurt.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart