Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Aanstellingskeuring: wanneer wel en niet?

De regelgeving omtrent de aanstellingskeuring is niet altijd duidelijk voor werkgevers en/of sollicitanten. Want mag een medische keuring tijdens een sollicitatieprocedure wel of niet? En hoe ver mag een werkgever gaan met het verzamelen van informatie omtrent de gezondheidstoestand van een medwerker. Er is nog veel onduidelijk over de zogenaamde aanstellingskeuring en wat de echte uitzonderingsgevallen zijn om gekeurd te mogen worden voor een functie.

Sollicitaties en de aanstellingskeuring

Laten we duidelijk zijn; de aanstellingskeuring mag niet bij sollicitaties. Dit zijn nu eenmaal de regels. Veel bekender is dat de gezondheid van een kandidaat tijdens de sollicitatieprocedure geen mag rol spelen. Vragen hierover zijn taboe, net als vragen over zwangerschap of een eventuele kinderwens. Een groot aantal werknemers en werkgevers denkt dat een medische keuring als sluitstuk van een sollicitatieprocedure altijd mag, of alleen niet als de betrokken sollicitant daartegen bezwaar heeft.

Wet op medische keuringen (WMK)

Echter de Wet op de Medische Keuringen (WMK), die sinds 1998 geldt, stelt strenge regels aan het medisch keuren van sollicitanten. De basisregel is dat een dergelijke keuring niet is toegestaan. Het mag wél als een specifieke functie bepaalde risico’s kent voor de gezondheid of de veiligheid van de medewerker, of zijn directe omgeving. Daarbij moet eerst ook nog worden bekeken of de veiligheidsrisico’s niet met andere maatregelen kunnen worden ondervangen.

Aanstellingskeuring bij sollicitaties: wat mag wel en wat mag niet?

Sinds oktober 2012 is in de regels expliciet duidelijk gemaakt dat de werkgever tijdens een sollicitatieprocedure geen vragen mag stellen over gezondheid en ziekte van de sollicitant. Destijds heeft ook de ondernemingsraad het recht gekregen om een klacht in te dienen over aanstellingskeuringen in de onderneming.

Wanneer mag een aanstellingskeuring wel?

Voor veruit de meeste functies, heeft de wetgever aanstellingskeuring verboden. Maar soms is deze medische keuring bij aanvang van het dienstverband wel mogelijk, voornamelijk bij gevaarlijk werk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • werken met perslucht (bijvoorbeeld duikers)
 • brandweermensen
 • piloten
 • politieagenten
 • beroepsmilitairen.

We spreken in dit geval van hele gerichte functies met speciale functie eisen.

Aandachtspunten aanstellingskeuring

Toch een aanstellingskeuring? Dan moet u met de volgende hoofdpunten rekening houden:

 • Als de risico’s op een andere gebruikelijke manier gereduceerd kunnen worden, mag niet worden gekeurd.
 • De werkgever moet de keuringseisen schriftelijk vastleggen, waarbij hij eerst advies aan de bedrijfsarts moet vragen. De keuringseisen moeten vooraf aan de sollicitant worden uitgereikt.
 • De keuring gebeurt aan het einde van de sollicitatieprocedure.
 • Als de werkgever een sollicitant medisch wil keuren, moet hij dat in de wervingsprocedure vermelden.
 • De bedrijfsarts mag alleen medische vragen stellen die relevant zijn voor de vervulling van de functie. Vragen (ook indirect) over zwangerschap zijn verboden.
 • De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het wijzigen, vaststellen of intrekken van het aanstellingskeuringenbeleid (Artikel 27 lid 1d en e WOR). Sinds oktober 2012 heeft de OR ook het recht een klacht over aanstellingskeuringen in de dienen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Partner Personeel en Organisatiesadvies is gespecialiseerd in werving en selectie. Hieronder valt het opzetten van complete sollicitatieprocedures. Wij kunnen u het complete traject uit handen nemen. Ook kunt u kiezen voor een adviseur op de achtergrond.


Professioneel advies m.b.t. aanstellingskeuring?

Dan bent u hier aan het juiste adres. Wij helpen u graag.

Neem direct contact opDeskundig personeelsadvies

 

* Geen zorgen, u bent vrij om te kiezen

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart