Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Rol OR bij afschaffen plusregeling

Wat is de rol van de OR bij het afschaffen van een plusregeling?

Stel je werkt in een onderneming die onder een CAO valt en de directie wil de regeling inzake de attentie bij een jubileum afschaffen omdat men van mening is dat er al een soortgelijke bepaling in de CAO staat. Wat is dan de rol / positie van een ondernemingsraad?

Geregeld in CAO, instemming OR niet nodig

Mocht het onderwerp inhoudelijk in een CAO zijn geregeld, hoeft de bestuurder niet om instemming te vragen aan de ondernemingsraad (artikel 27.3 en 32.3 WOR). Uiteraard mag een onderneming wel in positieve zin afwijken van de CAO-regeling. Er mag dus wel degelijk een eigen attentiebeleid bestaan, naast de regeling in de CAO als deze de CAO regeling maar overstijgt.

Attentiebeleid en instemmingsrecht

Om als Ondernemingsraad bevoegdheden te hebben, in dit geval instemmingsrecht, moet een onderwerp in artikel 27.1 van de WOR genoemd worden. Maar een attentiebeleid valt over het algemeen niet onder het beloningssysteem, dus heeft de Ondernemingsraad geen instemmingsrecht. De bestuurder kan dus een attentiebeleid eenzijdig afschaffen.

Artikel 32.2: meer bevoegdheden OR

Er is wel een uitzondering: in artikel 32.2 staat dat de bestuurder via een schriftelijke overeenkomst aan de ondernemingsraad meer bevoegdheden kan geven. Dat betekent dat er in het verleden een attentiebeleid is ingesteld waarbij aan de Ondernemingsraad om instemming is gevraagd, de bestuurder kan dan de regeling niet eenzijdig opheffen, maar alleen met instemming van de Ondernemingsraad.

Rol OR in de plusregelingen

Overgangstermijn of afbouwperiode

Uiteraard is het ook een optie om met de bestuurder te spreken over een overgangstermijn of afbouwperiode. Kortom: de CAO gaat boven de WOR. Tenzij een regeling met instemming van de Ondernemeingsraad tot stand is gekomen. Het is aan de bestuurder om daarbij zich een goede werkgever te tonen.

Opzetten PVT of OR

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden. 

> Zie ook: Opzetten ondernemingsraad

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

> Zie ook: Opzetten Personeelsvertegenwoordiging

Training/Cursus OR en PVT

Wij verzorgen trainingen en cursus voor leden van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT;
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf;
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen;
  • Adviesrecht;
  • Instemmingsrecht;
  • Opzet concreet werkplan.

> Zie ook: Training en cursus voor OR.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart