Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Beoordelen en analyseren adviesaanvraag OR

In zijn zittingsperiode zal het zeker voorkomen dat de OR een / meerdere adviesaanvragen krijgt te behandelen. Voor de doorgewinterde OR of OR lid is het vaak minder spannend, maar spannend blijft het. Vaak is het handig om via een checklist te kijken welke insteek / rol er ligt voor de OR.

BOB Model

Hierbij kan men gebruik maken van het BOB model maar ook makkelijk is uzelf de vragen te stellen;

  • Is het onderwerp van de adviesaanvraag ons duidelijk?
  • Wordt er in de aanvraag duidelijk aangegeven welke beweegredenen er zijn?
  • Wordt er gesproken over voorgestelde oplossingen en de consequenties er van?

Rechtspositie middels WOR

Uiteraard kijkt u als OR naar uw rechtspositie middels de WOR waarna u de eigen werkwijze bepaalt.

Daarna is het verstandig om eerst te inventariseren welke vragen er bij de OR en hun leden zijn, wat is hoofd en wat is bij zaak. En wat vindt men van de voorgestelde oplossingen.

Als dat duidelijk is dan is het goed om helder te krijgen wat de OR voor ogen heeft, welke uitgangspunten of / eisen heeft men.

Conclusie of uitspraak inzake besluit

Als alles duidelijk is zal men komen tot een conclusie of uitspraak inzake het voorgenomen besluit, pas op dat je als OR wel weet welke strategisch positie je wilt innemen.

Lukt het niet zelfstandig dan is het een optie on gebruik te maken van externe deskundigheid.

Beoordelen en analyseren adviesaanvraag OR

Opzetten PVT of OR

Moet binnen uw organisatie een ondernemingsraad worden opgezet? Graag benutten wij onze ervaring en kennis om u daarbij de juiste begeleiding te bieden.

> Zie ook: Opzetten ondernemingsraad.

Voor leden van de PVT zonder ervaring is het vaak moeilijk om de personeelsvertegenwoordiging op te starten. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u van dienst zijn door PVT-leden de juiste begeleiding te bieden.

> Zie ook: Opzetten Personeelsvertegenwoordiging.

Training/Cursus OR en PVT

Wij verzorgen trainingen en cursus voor leden van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Training OR & PVT

Voor leden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging organiseren wij training en cursussen. Inmiddels hebben wij meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Individuele verwachtingen van leden van de OR en PVT;
  • Achtergrond van de OR/PVT en de verwachtingen van buitenaf;
  • Wie zitten er in de OR/PVT en hoe kunnen leden elkaar zo goed mogelijk aanvullen;
  • Adviesrecht;
  • Instemmingsrecht;
  • Opzet concreet werkplan.

> Zie ook: Training en cursus voor OR.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart