Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Samenwerking met bedrijfsarts

Partner Personeel & organisatieadvies werkt samen met een gecertificeerde bedrijfsarts in het kader van trajecten gericht op begeleiding ziekte en verzuimvraagstukken.

Bij de verzuimbegeleiding beoordeelt de bedrijfsarts de oorzaak van het verzuim en preventieve mogelijkheden voor de toekomst. Verder wordt er gekeken of de behandeling adequaat is, of er voldoende herstelgedrag is en of wachtlijstbemiddeling nodig is. Er wordt in overleg gekeken of de medewerker eigen dan wel aangepast werk kan verrichten. Er kan verder advies uitgebracht worden over mogelijke aanpassingen op de werkplek. Eventuele subsidiemogelijkheden worden hierin meegenomen. De bedrijfsarts kan zo nodig zelf doorverwijzen.

PMO, keuringen en RI&E

Preventief medisch onderzoek, rijbewijskeuringen en overige keuringen zijn mogelijk. Denk bijv. aan asbestsaneringskeuringen, bodemsaneringskeuringen, brandweerkeuringen etc. Daarnaast kan ondersteuning geleverd worden bij uitvoeren enof toetsen van de Risico-inventarisatie en evaluatie.

Ziek- en herstelmeldingen UWV en WVP-documenten

U dient medewerkers zelf ziek te melden bij het UWV. Bij te laat melden volgt een sanctie van het UWV. Momenteel is de termijn van ziekmelden bij 42 weken ziekte. De bedrijfsarts kan u helpen bij het opstellen en bijhouden van uw Wet Verbetering Poortwachtersdossier bij dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid. Een verdere taakverdeling kan per zieke medewerker worden afgesproken. U blijft als werkgever eindverantwoordelijk.

Privacy en klachtenreglement

De bedrijfsarts hanteert de eerder genoemde beroepscode en het beroepsprofiel van de NVAB en de beroepscode van de KNMG (zie www.nvab-online.nl). Dit levert voldoende waarborgen op. De gebruikelijke wegen in de gezondheidszorg staan open voor het aangeven van klachten. Er is een protocol voor klachten tegen zelfstandig bedrijfsartsen aanwezig.
Voor aanstellingskeuringen is er een aparte landelijke klachtencommissie (zie www.aanstellingskeuringen.nl)

Overdracht en opvragen medische dossiers

Het kan noodzakelijk zijn medische gegevens op te vragen bij een huisarts, medisch specialist of een vorige bedrijfsarts, GGD etc.
De kosten van opvragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek. Neemt u gerust contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart