Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Samenwerking met bedrijfsarts

Partner Personeel & organisatieadvies werkt samen met een gecertificeerde bedrijfsarts in het kader van trajecten gericht op begeleiding ziekte en verzuimvraagstukken.

Even voorstellen

A.G. Sangster, bedrijfsarts Dorpsstraat 34 7948 BS Nijeveen

Visie bedrijfsarts

Na mijn studie ben ik direct in de bedrijfsgezondheidszorg gaan werken. Dit omdat in de reguliere gezondheidszorg vaak achter de feiten aan wordt gelopen.
Als bedrijfsarts kun je problemen en ziekte proberen te voorkomen. Ook het werken op groepsniveau en het werken met andere disciplines sprak met erg aan. Het werkveld speelt zich midden in de maatschappij af, net als uw werkzaamheden. Mijn visie is om het bedrijf te begeleiden in het vergroten van het zelfoplossend vermogen. Uiteraard is van belang dat mensen niet ziek worden van hun werk. Verder streven we gezamenlijk naar een optimale bezettingsgraad en faciliteren de medewerkers om, met plezier in hun werk, zo goed mogelijk te kunnen (blijven) presteren.
Bij de verzuimbegeleiding beoordeelt de bedrijfsarts de oorzaak van het verzuim en preventieve mogelijkheden voor de toekomst. Verder wordt er gekeken of de behandeling adequaat is, of er voldoende herstelgedrag is en of wachtlijstbemiddeling noodzakelijk is. Er wordt in overleg gekeken of de medewerker eigen dan wel aangepast werk kan verrichten. Er kan verder advies uitgebracht worden over mogelijke aanpassingen op de werkplek. Eventuele subsidiemogelijkheden worden hierin meegenomen. De bedrijfsarts kan zo nodig zelf doorverwijzen.

PMO, keuringen en RI&E

Preventief medisch onderzoek, rijbewijskeuringen en overige keuringen zijn mogelijk. Denk b.v. aan asbestsaneringskeuringen, bodemsaneringskeuringen, brandweerkeuringen etc. Daarnaast kan ondersteuning geleverd worden bij uitvoeren enof toetsen van de Risico-inventarisatie en evaluatie.

Bereikbaarheid bedrijfsarts

Voor spoedzaken ben ik altijd mobiel te bereiken op werkdagen. Voor overige vragen ben ik ook eenvoudig per e-mail op werkdagen bereikbaar en reageer dan z.s.m. en uiterlijk binnen 24 uur.

Ziek- en herstelmeldingen UWV en WVP-documenten

U dient medewerkers zelf ziek te melden bij het UWV. Bij te laat melden volgt een sanctie van het UWV. Momenteel is de termijn van ziekmelden bij 42 weken ziekte. De bedrijfsarts kan u helpen bij het opstellen en bijhouden van uw Wet Verbetering Poortwachtersdossier bij dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid.
Een nadere taakverdeling kan per zieke medewerker worden afgesproken. U blijft als werkgever eindverantwoordelijk.

Privacy en klachtenreglement

De bedrijfsarts hanteert de eerder genoemde beroepscode en het beroepsprofiel van de NVAB en de beroepscode van de KNMG (zie www.nvab-online.nl). Dit levert voldoende waarborgen op. De gebruikelijke wegen in de gezondheidszorg staan open voor het aangeven van klachten. Er is een protocol voor klachten tegen zelfstandig bedrijfsartsen aanwezig.
Voor aanstellingskeuringen is er een aparte landelijke klachtencommissie (zie www.aanstellingskeuringen.nl)

Overdracht en opvragen medische dossiers

Het kan noodzakelijk zijn medische gegevens op te vragen bij een huisarts, medisch specialist of een vorige bedrijfsarts, GGD etc.
De kosten van opvragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Netwerk en lidmaatschappen

  • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVAB en de vereniging van zelfstandig bedrijfsartsen en de werkgroep bedrijfsartsen werkzaam in de gezondheidszorg (BAZ).
  • Voor waarneming en overleg ben ik lid van verscheidene netwerkverbanden.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek. Neemt u gerust contact met ons op.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart
sitemap | contact | privacy | website hosting dotsolutions