Vrijblijvend meer informatie? Bel ons: 065 58 70 130

icon 1

Personeelsadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u voorzien van advies.

icon 2

Organisatieadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u organisatie vooruit helpen.

icon 3

HRM interim

Heeft u tijdelijk behoefte aan extra advies of capaciteit op personeelsgebied


Akkoord Jumbo en COR over arbeidsvoorwaarden

Wat velen niet voor mogelijk hadden gehouden, in ieder de gewortelde vakbondsleden, is er toch een akkoord gekomen tussen Jumbo en cor over arbeidsvoorwaarden.

Jumbo bereikt overeenstemming

Zoals nu in de media bekend is gemaakt heeft de directie van Jumbo Supermarkten overeenstemming bereikt met de centrale Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad Supply Chain over de inhoud van een arbeidsvoorwaardenregeling voor de logistieke medewerkers.

Dat het geen vanzelfsprekendheid was bleek wel uit de reactie van betrokkenen, er wordt gesproken over een stevige maar constructieve onderhandeling met uiteindelijk een akkoord.

Rust, helderheid en stabiele loonontwikkeling

Door de uitkomsten van het akkoord ontstaat er volgens de Ondernemingsraad: rust, helderheid en is er sprake van een stabiele loonontwikkeling. Ook is er volgens de Ondernemingsraad sprake van een stap op weg naar een goede regeling waarin de medewerkers zich herkennen al moet het akkoord nog wel in het detail worden uitgewerkt.

Bij het tot stand komen van de regeling zijn de traditionele bonden buitengesloten, hun eerste reactie is dan ook traditioneel, “als alle details van de regeling bekend zijn, nog wel door het personeel moet worden ondertekend, gebeurt dat niet, dan blijft volgens haar de oude cao van toepassing”.

Uiteraard zullen de bonden door een zure appel moeten bijten, omdat een jaar geleden deze bonden met diverse stakingen Jumbo wou laten bewegen maar de reden om een eigen regeling op te zetten kwam volgens de directie voort uit een ‘breed gedragen’ teleurstelling bij het bedrijf over de opstelling van de vakbonden.

De regeling wordt vervangen

De regeling die er nu ligt gaat de cao Jumbo logistiek, die op 1 april 2017 afliep, vervangen. Bij het opstellen van de regeling is nadrukkelijk rekening gehouden met de stem van de Jumbo-medewerkers. De wensen en adviezen van de medewerkers zijn meegenomen in de onderhandelingen met de C.O.R en vormen de basis van de arbeidsvoorwaardenregeling.

Zoals nu blijkt heeft men ervoor gekozen om de loonlijn en de loonontwikkeling van de cao levensmiddelenbranche te volgen waarbij de huidige medewerkers hun volledige rechten behouden door middel van een toeslag op de loonlijn van de cao levensmiddelenbranche.

Ook schijnen er aanvullende afspraken gemaakt te zijn over investeringen in opleidingen, gezondheid en veiligheid.

Er is een looptijd van vijf jaar overeengekomen.

Geschreven door:

HRM Adviseur

Mijn naam is Gerrit Lijkendijk, eigenaar en oprichter van Partner Personeel & organisatieadvies. Als HRM-adviseur heb ik uitgebreide ervaring in diverse branches

Gerrit Lijkendijk

HRM advies in uw regio

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt HRM advies aan bedrijven en organisaties in geheel Nederland. Wilt u een overzicht van onze HRM diensten in uw regio: HRM advies.

Trainingen

Partner Personeel & Organisatieadvies heeft diverse trainingen ontwikkeld zoals de training functioneringsgesprekken, trainingen voor de OR en PVT (teambuilding, communicatie). Lees verder: trainingen.

Begeleiding OR en PVT

Advies of begeleiding nodig bij uw OR of PVT? Lees verder: advies en begeleiding Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

HRM vraagbaak

Onze HRM vraagbaak is ontwikkeld voor werkgevers, organisaties en werknemers en gaat in op tal van HRM-thema's: van werving en selectie tot ontslag, van ziekte en verzuim tot het personeelshandboek. Lees verder:  HRM vraagbaak.

Personeelsadvies en Organisatieadvies

icon 1      Personeelsadvies

icon 2    Organisatieadvies

icon 3Hrm-interim management


"Graag komen wij met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek."

Contact

Twitter

Gerrit Lijkendijk

@GLijkendijk

Personeel en organisatieadvies, outplacement, ontslagbegeleiding, HRM-adviseur

  • Zorg voor actuele arbeidscontracten: http://t.co/n79I9HbXGD Tuesday 3 February
  • http://t.co/wC3tsz6x4I Friday 30 January
  • Nieuws van Partner Personeel & Organisatieadvies