Vrijblijvend meer informatie? Bel ons: 065 58 70 130

icon 1

Personeelsadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u voorzien van advies.

icon 2

Organisatieadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u organisatie vooruit helpen.

icon 3

HRM interim

Heeft u tijdelijk behoefte aan extra advies of capaciteit op personeelsgebied


Organisatiestructuur en functieprofielen

Een transparante organisatiestructuur is een goede basis voor het bevorderen van de interne communicatie binnen uw bedrijf. De organisatiestructuur geeft inzicht hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw bedrijf geregeld zijn.

Opzetten organisatiestructuur

Het op de juiste wijze neerzetten van uw organisatie is van groot belang voor het goed functioneren van uw medewerkers. Een heldere en transparante organisatiestructuur draagt bij aan de interne communicatie.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De organisatiestructuur geeft inzicht hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw bedrijf geregeld zijn. Het geeft helderheid en inzicht aan uzelf en uw medewerkers waardoor het bijdraagt aan de interne communicatie.

Functiebeschrijvingen

Een goede functiebeschrijving geeft de inhoud en functie-eisen weer van bestaande en nieuwe functies binnen een bedrijf. Op het moment dat u nieuw personeel gaat werven, is het aan te bevelen om vooraf een functieomschrijving op te stellen, of een bestaand functieprofiel weer actueel te maken. Met een juiste functiebeschrijving is het helder welke competenties en vaardigheden de kandidaat moet beheersen. Het functieprofiel kan dan als leidraad dienen bij het selecteren van kandidaten. In een goed functieprofiel staan behalve de uit te voeren taken ook de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, communicatieve vaardigheden en gewenste competenties beschreven.

Functiebeschrijving als basis voor het P&O beleid

Tevens kunnen de complete functiebeschrijvingen binnen de organisatie als basis dienen voor 'loongebouw' en moeten aansluiten op het personeelsbeleid. Als u binnen de organisatie de instrumenten van functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken gebruikt, dan kan de functieomschrijving ook dienen als basis voor het beoordelen van het personeel en het voeren van de functioneringsgesprekken. Ook geven ze inzicht in het eventuele opleidingsbeleid binnen een organisatie en kan dienen als basis voor het jaarlijks opleidingsplan dan wel het persoonlijk ontwikkel plan.

Reorganisaties

Bij reorganisaties zijn de functieprofielen het fundament. De functieprofielen kunnen dan opnieuw tegen het licht worden gehouden en ingepast worden in het nieuwe organogram. Ook is het dan snel inzichtelijk te krijgen hoeveel medewerkers er per functie aanwezig moeten zijn en hoeveel er eventueel teveel zijn en of het mogelijk is medewerkers op basis van competenties kunnen worden doorgeschoven.

Duidelijkheid bevordert interne communicatie

Duidelijkheid zorgt voor rust binnen een bedrijf en goede en heldere afspraken zorgen ervoor dat het proces beter kan verlopen. Een heldere en transparante organisatiestructuur is de basis voor uw P&O beleid. Ze vormen immers het uitgangspunt voor werving & selectieprocedures, promoties, functioneringsgesprekken, scholingsbeleid en een rechtmatig loonbeleid.

Verwante informatie

Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies kan u behulpzaam zijn bij het opzetten van functieprofielen en een organisatiemodel. Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

HRM advies in uw regio

 

 

 

Geschreven door:

HRM Adviseur

Mijn naam is Gerrit Lijkendijk, eigenaar en oprichter van Partner Personeel & organisatieadvies. Als HRM-adviseur heb ik uitgebreide ervaring in diverse branches

Gerrit Lijkendijk

HRM advies in uw regio

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt HRM advies aan bedrijven en organisaties in geheel Nederland. Wilt u een overzicht van onze HRM diensten in uw regio: HRM advies.

Trainingen

Partner Personeel & Organisatieadvies heeft diverse trainingen ontwikkeld zoals de training functioneringsgesprekken, trainingen voor de OR en PVT (teambuilding, communicatie). Lees verder: trainingen.

Begeleiding OR en PVT

Advies of begeleiding nodig bij uw OR of PVT? Lees verder: advies en begeleiding Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

HRM vraagbaak

Onze HRM vraagbaak is ontwikkeld voor werkgevers, organisaties en werknemers en gaat in op tal van HRM-thema's: van werving en selectie tot ontslag, van ziekte en verzuim tot het personeelshandboek. Lees verder:  HRM vraagbaak.

Personeelsadvies en Organisatieadvies

icon 1      Personeelsadvies

icon 2    Organisatieadvies

icon 3Hrm-interim management


"Graag komen wij met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek."

Contact

Twitter

Gerrit Lijkendijk

@GLijkendijk

Personeel en organisatieadvies, outplacement, ontslagbegeleiding, HRM-adviseur

  • Zorg voor actuele arbeidscontracten: http://t.co/n79I9HbXGD Tuesday 3 February
  • http://t.co/wC3tsz6x4I Friday 30 January
  • Nieuws van Partner Personeel & Organisatieadvies