Vrijblijvend meer informatie? Bel ons: 065 58 70 130

icon 1

Personeelsadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u voorzien van advies.

icon 2

Organisatieadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u organisatie vooruit helpen.

icon 3

HRM interim

Heeft u tijdelijk behoefte aan extra advies of capaciteit op personeelsgebied


Beoordelingssystematiek en beoordelingsgesprekken

Wanneer uw organisatie wil werken met beoordelen, beoordelingsgesprekken dan moet er allereerst een beoordelingssystematiek ontwikkeld worden. Partner Personeel en organisatieadvies kan u daarbij adviseren en ondersteunen.

Beoordelingssystematiek

Het beoordelen van uw medewerkers moet binnen uw organisatie op een eerlijke en eenduidige manier plaatsvinden. Anders krijgt u scheve gezichten. Dat betekent dat u moet beschikken over heldere functieprofielen waarin omschreven staat wat het resultaat zou moeten zijn in een bepaalde functie. U kunt uw medewerkers alleen beoordelen wanneer de medewerker weet waarop hij beoordeeld gaat worden.

Beoordelingscriteria

Wanneer de beoordelingscriteria per functie benoemd zijn, is het van belang dat deze criteria voor één uitleg vatbaar zijn. En vaak is dat moeilijk genoeg. Wanneer de criteria niet helder zijn, kan een beoordelingssysteem averechts werken en juist zorgen voor demotivatie bij de medewerkers.

Koppeling aan loongebouw

Het is verstandig om de beoordelingssystematiek te koppelen aan uw beloningsbeleid en uw salarisgebouw. Partner Personeel _ Organisatieadvies kan u helpen bij de samenstelling van arbeidsvoorwaarden of functiewaardering en belonen.

Draagvlak

Bespreek uw voornemen de beoordelingssystematiek in te voeren met de medewerkers, de leidinggevenden en indien van toepassing de personeelsvertegenwoordiging of OR. Leg uit waarom u dit wilt invoeren en wat het nut en doel daarvan is.

Beoordelingsgesprekken

Wanneer u wilt werken met beoordelingsgesprekken dan dient u het hele beoordelingssysteem goed voor elkaar te hebben. Belangrijk is om een beoordelingsformulier te ontwikkelen waardoor uw leidinggevenden eenduidig gaan beoordelen. Tevens is het van belang dat uw leidinggevenden goed getraind zijn in het voeren van beoordelingsgesprekken.

 

HRM advies in uw regio

Geschreven door:

HRM Adviseur

Mijn naam is Gerrit Lijkendijk, eigenaar en oprichter van Partner Personeel & organisatieadvies. Als HRM-adviseur heb ik uitgebreide ervaring in diverse branches

Gerrit Lijkendijk

HRM advies in uw regio

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt HRM advies aan bedrijven en organisaties in geheel Nederland. Wilt u een overzicht van onze HRM diensten in uw regio: HRM advies.

Trainingen

Partner Personeel & Organisatieadvies heeft diverse trainingen ontwikkeld zoals de training functioneringsgesprekken, trainingen voor de OR en PVT (teambuilding, communicatie). Lees verder: trainingen.

Begeleiding OR en PVT

Advies of begeleiding nodig bij uw OR of PVT? Lees verder: advies en begeleiding Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

HRM vraagbaak

Onze HRM vraagbaak is ontwikkeld voor werkgevers, organisaties en werknemers en gaat in op tal van HRM-thema's: van werving en selectie tot ontslag, van ziekte en verzuim tot het personeelshandboek. Lees verder:  HRM vraagbaak.

Personeelsadvies en Organisatieadvies

icon 1      Personeelsadvies

icon 2    Organisatieadvies

icon 3Hrm-interim management


"Graag komen wij met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek."

Contact

Twitter

Gerrit Lijkendijk

@GLijkendijk

Personeel en organisatieadvies, outplacement, ontslagbegeleiding, HRM-adviseur

  • Zorg voor actuele arbeidscontracten: http://t.co/n79I9HbXGD Tuesday 3 February
  • http://t.co/wC3tsz6x4I Friday 30 January
  • Nieuws van Partner Personeel & Organisatieadvies