Vrijblijvend meer informatie? Bel ons: 065 58 70 130

icon 1

Personeelsadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u voorzien van advies.

icon 2

Organisatieadvies

Partner Personeel & Organisatie-advies kan u organisatie vooruit helpen.

icon 3

HRM interim

Heeft u tijdelijk behoefte aan extra advies of capaciteit op personeelsgebied


Strategisch scholingsbeleid

Opleidings- en scholingsbeleid hoort aan te sluiten bij de doelstellingen van uw bedrijf. Belangrijk is dat uw medewerkers die doorontwikkeling maken waardoor uw organisatie kan voldoen aan de eisen die de markt stelt.  Scholing en opleiding is daarbij een belangrijk instrument. Belangrijk bij het opzetten van scholingsbeleid is dat u de gewenste en aanwezige kennis, vaardigheden en attitude in kaart brengt.

Het belang van opleiding en scholing

Waarom zou u strategisch beleid opzetten voor de ontwikkeling van uw medewerkers?

Strategisch opleidingsbeleid

Strategisch opleidingsbeleid is toekomstgericht scholen. In kaart brengen wat uw organisatie op de lange termijn aan expertise nodig heeft. Zorgen dat de aanwezige medewerkers zich zoveel mogelijk ontwikkelen richting de wenselijke situatie. Partner Personeel & Organisatieadvies kan u daarbij van dienst zijndoor een actief scholingsbeleid op te zetten en te implementeren.

Verwante informatie

Advies

Partner Personeel & Organisatieadvies kan u behulpzaam zijn bij strategisch scholingsbeleid. Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

 

HRM advies in uw regio

Geschreven door:

HRM Adviseur

Mijn naam is Gerrit Lijkendijk, eigenaar en oprichter van Partner Personeel & organisatieadvies. Als HRM-adviseur heb ik uitgebreide ervaring in diverse branches

Gerrit Lijkendijk

HRM advies in uw regio

Partner Personeel & Organisatieadvies biedt HRM advies aan bedrijven en organisaties in geheel Nederland. Wilt u een overzicht van onze HRM diensten in uw regio: HRM advies.

Trainingen

Partner Personeel & Organisatieadvies heeft diverse trainingen ontwikkeld zoals de training functioneringsgesprekken, trainingen voor de OR en PVT (teambuilding, communicatie). Lees verder: trainingen.

Begeleiding OR en PVT

Advies of begeleiding nodig bij uw OR of PVT? Lees verder: advies en begeleiding Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

HRM vraagbaak

Onze HRM vraagbaak is ontwikkeld voor werkgevers, organisaties en werknemers en gaat in op tal van HRM-thema's: van werving en selectie tot ontslag, van ziekte en verzuim tot het personeelshandboek. Lees verder:  HRM vraagbaak.

Personeelsadvies en Organisatieadvies

icon 1      Personeelsadvies

icon 2    Organisatieadvies

icon 3Hrm-interim management


"Graag komen wij met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek."

Contact

Twitter

Gerrit Lijkendijk

@GLijkendijk

Personeel en organisatieadvies, outplacement, ontslagbegeleiding, HRM-adviseur

  • Zorg voor actuele arbeidscontracten: http://t.co/n79I9HbXGD Tuesday 3 February
  • http://t.co/wC3tsz6x4I Friday 30 January
  • Nieuws van Partner Personeel & Organisatieadvies